A Kempelen Klub következő vendége Köllő János, közgazdász lesz 2009. április 6-án (hétfő) 18.00 órakor Pozsonyban a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének Védcölöp utcai épületében – tájékoztatta szerkesztőségünket Bara Zoltán elnök.

A beszélgetés témája a következő lesz: Közgazdaságtan és gazdasági válság alulnézetből

Hogyan csökkenthető a munkanélküliség? Milyen szakembereket képezzünk iskoláinkban? Milyen társadalmi réteget milyen mértékben súlyt a gazdasági válság? Munkapiaci pálya és nyugdíj. Modern mikroökonómia aktuális trendjei.

Köllő János a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után 1977-ben került a Közgazdaságtudományi Intézetbe, melynek tudományos főmunkatársa és kutatási igazgatója. Rendszeresen publikál a munkaerőpiac, a tőke-munka kapcsolatok és a regionális egyenlőtlenségek tárgykörében. Számos nemzetközi kutatási együttműködésben vett részt, az Európai Unió Bizottsága, az ILO, az EBRD és a Világbank támogatásával. A rendszerváltás után a Munkaerőpiaci Bizottság tagja volt, és azóta is több intézmény (FMM, OFA, GM, IKIM, IKM, GKM, MNB) szakértői felkérésének tett eleget. Kutató munkát végzett a Collegium Budapest-ben (1993-94) illetve az Ann Arbor-i William Davidson Intézetben (2003). Meghívott munkatárs az utóbbi intézetben illetve a bonni IZA-ban. A Veszprémi Egyetemen docensként munkagazdaságtant tanít.

Felvidék Ma, atos