A Szövetség a Közös Célokért társulás 2009. április 17-én Dunaszerdahelyen tartotta közgyűlését és szakmai szemináriumát az öt alapító szervezet küldötteinek, szakértőknek, magyarországi és szlovákiai intézmények vezetőinek, valamint a SZAKC munkatársainak részvételével.

Mézes Rudolf, a SZAKC elnöke üdvözölte a jelenlévőket. Beszámolt a szomszédos államokban élő magyarokra vonatkozó törvényből adódó lehetőségekről, hogy 2002 januárjától a szlovákiai magyarok a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás által működtetett tájékoztató irodahálózat segítségével tájékozódhatnak. A szomszédos államok közül egyedül Szlovákiában jogi személyekből – az öt nagy szlovákiai magyar társadalmi szervezetből, a Magyar Koalíció Pártja, a Csemadok, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége – alakult társulás működteti a hálózatot.
Az irodahálózat 11 szlovákiai városban, közösségi házakban működik. Ezek a városok: Pozsony, Dunaszerdahely, Komárom, Galánta, Érsekújvár, Zselíz, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Szepsi, Királyhelmec, s ezeken a helyeken megoldott az igazolványok iránti kérelmek továbbítása elektronikus úton. Pogány Erzsébet, a SZAKC irodaigazgatója beszámolt a SZAKC feladatairól, majd bevezetőt mondott a vendégek előadásaihoz.
Az Európai Parlament képviselője, Bauer Edit szólt a határok feletti együttműködés lehetőségeiről az Európai Unióban. Andrássy Zsuzsanna, a SZAKC külső szakértője bemutatta a Szövetség a Közös Célokért EU-s pályázati programjait.

– Az EU strukturális alapjából, a helyi és régiófejlesztést célzó, ezen belül az intézményi együttműködést támogató pályázaton 2005 júliusában sikeresen pályáztunk a Magyarország – Szlovákia – Ukrajna Szomszédsági program 2004-2006 kiírásra, 2008. májusában sikeresen befejeztük a programunkat. E pályázat alapján a korábbi régiófejlesztési munkánkat két régióban mélyítettük el: a rozsnyói és a komáromi járásban. 2008. október 15-én jelent meg a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programra vonatkozó első pályázati felhívás. A Szövetség a Közös Célokért társulás két pályázatot nyújtott be, az előző két sikeres EU-s programra építve: „Határon átnyúló hálózatépítés a közös érdekek felismerése céljából” címmel a budapesti székhelyű Puskás Tivadar Közalapítvánnyal tervezzük a közös programot. A munkaközvetítés és a munkaerő-mobilitás terén folytatott vizsgálódásaink és elvégzett kutatásaink eredményeképp egy másik EU-s pályázatot is benyújtottunk a fent említett program keretében a „Munkaerő mobilitás vizsgálata a szlovák-magyar határ menti régióban” címmel, ahol két magyarországi partnerrel együtt pályázunk, és jelenleg várjuk a hivatalos értesítést a pályázatunk eredményességéről – tudtuk meg Andrássy Zsuzsannától.
A Magyar Miniszterelnöki Hivatal, Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárságának képviseletében Stipkovics Pál szólt a magyar kormány és a határon túli magyar közösségek kapcsolatáról.

A Szülőföld Alap támogatási rendszeréről, eredményekről, lehetőségekről pedig Dr. Nagy Imre, a Szülőföld Alap Iroda igazgatója tartott értékes előadást. A Corvinus Támogatásközvetítő ZRT támogatási rendszeréről,  vállalkozásfejlesztési központok működtetéséről,  pályázati lehetőségekről kis- és középvállalkozóknak Dr. Somogyiné Lesták Ágnes, a Corvinus ZRT vezérigazgatója szólt, ezt követte Dr. Szentgyörgyi Lajos tájékoztatója az Emagyar pontok működtetéséről, valamint a Magyarság az Információs Társadalomért programról.
Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke megköszönte a SZAKC irodahálózat munkáját, valamint tájékoztatta a jelenlévőket a szlovákiai magyar közélet időszerű kérdéseiről.
A Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásáról, a magyar- és járulékos igazolványokról, a MIG rendszer átállásának műszaki feltételeiről a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, E-Közszolgáltatások Főosztálya főosztályvezetője, Vadászi Krisztina asszony nyújtott átfogó képet
Az SZMSZSZ elnöke, Mézes Rudolf tájékoztatta a közgyűlést az oktatási-nevelési támogatás alkalmazásáról, valamint a nyelvi jogainkért és a Pátria Rádióért gyűjtött petíciós aláírásokról.
A tartalmas előadások után a közgyűlés küldöttei meghallgatták Pogány Erzsébet, irodaigazgató asszony beszámolóját a SZAKC 2008-as évi tevékenységéről, és a költségvetésről, valamint a 2009-es feladatokról. Jóváhagyásra került a 2009-as év gazdálkodási terve. Az MKP stratégiai alelnökének Duray Miklósnak hozzászólásával zárult a SZAKC közgyűlése.

Felvidék Ma, LM

A konferencián készült felvételek megtekinthetők a Képgalériában, a letölthető anyagok pedig elérhetők a Szövetség a Közös Célokért honlapján (www.szakc.sk)