A Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium nemek közötti jelentése rámutat arra, hogy Szlovákiában a nők kevesebbet keresnek, ritkábban vesznek részt a politikában, és nem olyan gyakran vannak felső vezetői pozíciókban mint a férfiak.

A Munkaügyi, illetve a Szociális és Családügyi Minisztérium nemrég dolgozott ki egy olyan tanulmányt, amely Szlovákiában a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozik. A jelentés olyan területeket vizsgált meg, mint a szociálpolitika, egészségügy, oktatás, részvétel a közéletben, családi élet, kutatás és média, munka és a nők elleni erőszak. A kormány a jelentés kapcsán Nemzeti Stratégia nevű programban, amely a 2009-2013-es időszakra szól a nemek közötti egyenlőség erősítését tűzte ki célul.

Az első jelentős különbség a bérezésben van, amelyre a tanulmány felhívja a figyelmet. Az átlagos bruttó fizetése a nőknek 2007-ben 608,80 euró, míg a férfiaknak 820,70 euró. A nemek közötti bérezési különbség így 25,8 százalék. Ennek következményeként a nők 20 százalékkal kevesebb öregségi nyugdíjat kapnak, mint a férfiak. A nők nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon is, ezért a regisztrált munkanélküliek arányában is magasabb a számuk.

A jelentés arra is rámutat, hogy a politikában való részvételi arány jóval magasabb a férfiak javára. A szlovák parlamentben 20 százalék, a jelenlegi kormányban 16 százalék, még a minisztériumokban 6 százalék a nők jelenléte. Az Európai Parlamentben valamivel jobb a helyzetük, ahol a 14 képviselőből 5 nő, amely 35,7 százaléknak felel meg. Ugyanakkor a helyi önkormányzatokban ugyanolyan alacsony a képviseleti számuk, mint az országos szinten. A helyi önkormányzatokban a nők 14,3 százaléka tölt be pozíciót.

Felvidék Ma, spectator.sk, VZS