Az MKP új összetételű Lévai Járási Elnöksége két igazolt hiányzás mellett 2009. április 27-én megtartotta soron következő ülését. A jelenlévő 13 elnökségi tag konstruktív vitában, nyugodt és jó hangulatú beszélgetés keretében foglalkozott a járási konferencián történtekkel, az EP-választások kampányára és a megyei képviselő-jelöltek választásokra való felkészülésével.

Az Alapszabály értelmében titkos szavazással megválasztotta a járási elnökség két alelnökét Dohány Klára és Haris Mária személyében, szem előtt tartva a járás regionális képviseletét.
A járási elnökség egyértelműen letette voksát az itt élő magyarság egységes képviselete mellett. További munkáját az összmagyarság érdekében konstruktívan, személyes ellentétek nélkül, a vélemények különbözőségét figyelembe véve, egységes fellépéssel kívánja folytatni.

Zachar Pál
járási elnök