Ma virágvasárnap van. Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük, amellyel egyúttal elkezdődik a húsvét előtti nagyhét is. A páskaünnepre elzarándokolt tömérdek nép hírét vette, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik. Pálmaágakat szedtek, kivonultak eléje, és így köszöntötték: “Hozsánna! Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön. A tömeg pálmaágakkal üdvözli azt a Jézust, aki szamárháton vonul be hozzájuk. Micsoda alázatosság! Nem pompával tudatja érkezését, hanem szerényen. A tömeg tudja, miért üdvözli Jézust ilyen nagy örömmel. Emlékeznek még szavaira, cselekedeteire. Hogy meggyógyította a betegeket, a holtakat életre keltette, követőinek útmutatást adott hogyan éljenek. A tömeg csodálta, mert szavának ereje volt. Valahogyan ilyen királyt képzelt el magának akkoriban a zsidó nép. Alázatost, szerényt, aki nem uralkodni jön, hanem az emberek üdvösségéért munkálkodik, s azért, hogy megismertesse az Atya akaratát.
Ma nemcsak virágvasárnap van. Ma hozták nyilvánosságra a köztársaságielnök-választás második fordulójának az eredményét is. Ma tudta meg Szlovákia népe, ki áll majd ismét öt évig az ország élén. Ki lesz az, aki Jézushoz hasonlóan bevonul a fővárosba, illetve mai szóval élve, az elnöki palotába. Pár nappal ezelőtt még eljátszadoztunk a gondolattal, hogy a választók többsége vajon ragaszkodik-e a régihez, a megszokotthoz, vagy felvállalja-e az újat, a változást. A jeruzsálemi tömeg újat akart, új királyt, aki majd legyőzi a felettük uralkodó rómaiakat. Szlovákia népe vajon mit akar? Milyen első embert? Olyat, aki legyőzi majd az ellenséget és békességet hoz a országban élő nemzetiségeknek?
A hivatalos eredményhirdetésre tíz órakor kerül sor, de már többen a hajnali órákban tudták: nem lesz változás és minden marad a régiben.
Jézust győzelemittasan fogadják Jeruzsálemben, de még egy hét sem telik el és már feszítsd meg-et kiált rá a tömeg. Szlovákiában vajon mit fognak kiáltani egy hét múlva?

Felvidék Ma, sk