A Pozsonyi Református Egyházmegye Kórustalálkozójára kerül sor Cantate vasárnapján, azaz ma, délután 15.00 órai kezdéssel a nemesócsai református templomban, a 25 Zsoltár 1. versének alapján: „Uram, hozzád emelkedem lélekben!“

Görözdi Miklós lelkipásztor fohásza után Szabó András köszönti a megjelent kórusokat. Majd a kezdő ének után a helybeli lelkipásztor áhítata következik, a záró ima után lépnek fel az egymázmegye kórusai az alábbi sorrendben:

Jókai gyülekezeti kórus
Gyülekezeti ének Szabó Anna citerajátékának kíséretével
Nagymegyeri gyülekezeti kórus
Gyülekezeti ének Szabó Anna citerajátékának kíséretével
Apácaszakállasi gyülekezeti kórus
Gyülekezeti ének Szabó Anna citerajátékának kíséretével
Csilizradványi ökumenikus kórus
Gyülekezeti ének Szabó Anna citerajátékának kíséretével
Kulcsodi gyülekezeti kórus
Gyülekezeti ének Szabó Anna citerajátékának kíséretével
Alistáli Te Deum laudamus gyülekezeti kórus

A kórusok fellépése szeretetvendégséggel zárul.

Felvidék Ma, sk