Az Európai Bizottság május 4-én ismertette a 2009-2010-es időszakra vonatkozó előrejelzését. A testület szerint a nehézségekkel teli 2009. év után (melyre átlagosan 4 százalékos GDP-csökkenést prognosztizál) az EU gazdasága stabilizálódni fog.

Európa gazdasága a háború utáni időszak legmélyebb és legkiterjedtebb visszaesését szenvedi el. A kormányok és a központi bankok által hozott intézkedések azonban várhatóan még az idén megállítják a gazdasági visszaesést, és lehetővé teszik a fellendülést – mondta Joaquín Almunia, gazdasági és monetáris ügyekért felelős biztos az előrejelzés ismertetésekor.

A Bizottság előrejelzése szerint az Európai Unió GDP-je idén várhatóan 4 százalékkal csökken, majd 2010-ben nagyjából stabilizálódik. A recesszió fő okai a globális pénzügyi válság súlyosbodása, a világkereskedelem gyors szűkülése, valamint az egyes országok gazdaságában zajló lakáspiaci korrekció.

Súlyos következmények

A foglalkoztatottság az EU-ban és az euróövezetben egyaránt körülbelül 2,5 százalékkal fog csökkenni az idén, amit 2010-ben további 1,5 százalékos csökkenés követ. Ezzel 11 százalékosra duzzadhat a munkanélküliség. Két év alatt körülbelül 8,5 millió munkahely szűnik meg.

A recesszió az államháztartásra is súlyos csapást mért, az EU-ban idén több mint kétszeresére duzzad az államháztartási hiány (a GDP 2008-ban mért 2,3 százalékáról 6 százalékra), majd 2010-ben tovább nő (7,25 százalékra). Az általános költségvetési helyzet gyors romlását nagyrészt a gazdasági hanyatlás idézi elő.

Alacsony infláció

Az infláció az utóbbi hónapok során erőteljesen csökkent, és ez a
tendencia  az év második és harmadik negyedévében várhatóan tovább folytatódik. A harmonizált fogyasztói árindexekben (HICP) jelentkező infláció 2009 során kevéssel 1 százalék alatt marad az EU-ban (és 0,5 százalék alatt az euróövezetben). Várhatóan a harmadik negyedévben éri el mélypontját mindkét régióban. A HICP-infláció a jövő évben feltehetően 1,25 százalékra nő.

Globális növekedés

A pénzügyi válság súlyosbodása a globális tevékenységek szűküléséhez, valamint a világkereskedelem és az ipari termelés erőteljes visszaeséséhez vezetett a tél folyamán. A gazdasági lassulás a világ számos részén, így a feltörekvő és fejlődő országokban is éreztette hatását. A költségvetési és monetáris ösztönző intézkedések hatásainak jelentkezésével a globális GDP-növekedés 2009 második felétől ismét pozitívba fordul, 2010-ben a globális növekedés várhatóan eléri a 2 százalékot.

Mély recesszió és kiút

A 2008 második negyedévében kezdődött recesszió az év vége felé roszszabbra fordult, az utolsó negyedévben mind az EU, mind az euróövezet GDP-je 1,5 százalékkal esett az előző negyedévhez képest. A felmérések és a tényleges adatok az idei év első negyedévében további romlást jeleznek. A lassulás az összes tagállamot érinti, de az egyes országok jövőbeni kilátásai a pénzügyi válságnak való viszonylagos kitettségüktől, lakáspiacuk dinamikájától és nyitottságuk mértékétől függően különbözőek.

Ahogy a pénzügyi piacok stabilizálódnak, javul a befektetői bizalom, és a költségvetési támogatás, illetve a monetáris könnyítések a reálgazdasági tevékenységekbe is átszivárognak, a GDP esése az év végére megállhat, és a növekedés 2010 során enyhén pozitívba fordulhat.
(Megjelent a Szabad Újság 2009/19-i számában)