785 képviselő, 1510 asszisztens, 4322 lobbista, 6166 tisztviselő, 48 747 módosító indítvány – pár szám az Európai Parlament 2004–2009-es ciklusából. A megbízatási időszakban 2924 dokumentumról szavazott. Ebből 1355 volt jogszabálytervezet. A 637 együttdöntési eljárásban tárgyalt szöveg közül 494-et első, 140-et második, 23-at pedig harmadik olvasatban szavaztak meg. A ciklus során 2009 májusáig 404 együttdöntéses jogszabály jutott el a kihirdetésig. Az EP továbbá 63 esetben adta hozzájárulását nemzetközi egyezményekhez, illetve az EU Romániával és Bulgáriával történő bővítéséhez. Ugyancsak a jogszabályalkotáshoz tartozik a konzultációs eljárás, amelyben kötelező kikérni az EP véleményét, amely azonban aztán nem köti a tagállami kormányokat képviselő Tanácsot. A parlament 2004 és 2009 között 633 esetben voksolt ilyen eljárásban. A képviselők 216 költségvetéssel, illetve zárszámadással (mentesítéssel) foglalkozó szövegről szavaztak.

Vélemények, módosítások

A jogalkotáson kívül az EP 660 saját kezdeményezésű (véleményadó) jelentést is megszavazott, és 593 politikai állásfoglalást fogadott el. A képviselők többsége 37 írásbeli nyilatkozattal értett egyet. Ez azt jelenti, hogy ennyi ilyen, a hivatalos parlamenti ülésezéseken kívüli kezdeményezéshez gyűlt össze a képviselők több mint felének az aláírása. A plenáris üléseken a képviselők az öt év alatt nem kevesebb, mint 48 ezer 747 módosító indítványról voksoltak. Ezek közül 30 ezer 67-et fogadtak el. Ez utóbbiakból 15 ezer 189-et együttdöntéses jogszabályokhoz terjesztettek be.

Ünnepi beszédek

Az Európai Parlament 49 ünnepélyes ülést tartott, melyeken állam-, illetve kormányfők, valamint egyéb fontos személyiségek mondtak beszédet. A legrövidebb, 19 perces ünnepi beszédet egyébként Beatrix holland királynő tartotta, a leghosszabbat, 50 perceset pedig a kolumbiai fogságából kiszabadult Ingrid Betancourt.

Képviselők

A 2004–2009-es ciklus végén (Románia és Bulgária csatlakozását követően) 785 képviselő dolgozott az Európai Parlamentben. A 2009-es választás után – a Nizzai Szerződésnek megfelelően – 736 EP-képviselő lesz. A Lisszaboni Szerződés 751 fős Európai Parlamentről rendelkezik. Ha a szöveg a 2009-ben kezdődő ciklus közben életbe lép, ideiglenesen 754 képviselője lesz az EP-nek (tehát Németországnak nem kell lemondania 3, most megválasztandó képviselőjéről). A nyolc frakcióban több mint 240 tagállami párt képviselőit találjuk. 31,46 százalékuk nő. A kimenő ciklus legidősebb képviselője, az olasz, szocialista Giovanni Berlinguer 1924. július 9-én született, a legfiatalabb, Dimitar Sztojanov (független, bolgár) pedig 1983. május 17-én. A képviselők mellett 2009 májusában 1510 közvetlen munkatárs, asszisztens dolgozott.

Az EP tisztviselői

Az Európai Parlament adminisztrációjában (ideértve a frakciók munkatársait is) 2009 májusában 6166-an dolgoztak. Közülük 3270-nek Brüsszelben, 80-nak Strasbourgban, 2568-nak Luxembourgban van az állandó munkahelye, 248-an pedig más városokban, például az uniós fővárosokban dolgoznak. A tisztviselők átlagéletkora 47 év. A 2004 előtt csatlakozó országokból érkezettek átlagéletkora 50 év, az új tagállamiaké 34. Az adminisztrációban dolgozók 60 százaléka nő. Az EP legnagyobb főigazgatóságához, a fordításokért felelőshöz tartozik a teljes személyzet 21,5 százaléka. A tolmácsokkal, jogász-nyelvészekkel együtt a nyelvekkel kapcsolatos szolgálatoknál az állomány mintegy egyharmada dolgozik. Az állományba nem tartozó újságírókkal, lobbistákkal, karbantartókkal, konyhásokkal, takarítókkal és másokkal együtt egyes napokon a 10 ezret is meghaladhatja az Európai Parlament valamely munkahelyén dolgozók száma.

Költségvetés

Az Európai Parlament 2009-ben 1,53 milliárd euróból gazdálkodik. Ez valamivel több mint 3 eurót jelent fejenként az unióban lakók számára. Ebből az összegből 294 millió eurót költ az EP az épületekre, bútorokra, felszerelésekre, 503 millióba kerülnek az adminisztrációban dolgozók, 190 milliót tesznek ki a képviselők költségei. 185 millió euró a képviselői asszisztensekre, 101 millió pedig más munkatársakra, illetve külső szolgáltatásokra jut.

Épületek

Az Európai Parlament 24 különböző épületet használ. Ezek területe 1 millió 69 ezer 569 négyzetmétert tesz ki. Az épületekből 14 Brüsszelben található (532,1 ezer m2), Strasbourgban 4 (338,7 ezer m2), Luxembourgban pedig 6 (198,8 ezer m2). A három városban összesen 156 tanácsterem áll a képviselők rendelkezésére.

Lobbisták és újságírók

Az EP-hez 1699 szervezetből 4322 lobbista akkreditálta magát. Az Európai Unió akkreditációs listáján több mint ezer újságíró neve szerepel.

Felvidék Ma, Perger István, jag