Bacsfa /Báč

Kerület Járás Lakosság Magyarok Szlovákok
Nagyszombat Dunaszerdahely 566 62,72% 36,22%

(Az adatok a 2001-es népszámlálás alapján

Duna mente
A község első említése a XIII. századból való. A Vajkai Nemesi Székhez tartozott. Később összeolvadt Szentgyörgyúr és Szentantal településekkel. Korai barokk stílusú temploma és kolostora 1674-ben épült fel. A templom alatti egyik kripta az Apponyi család temetkezőhelye lett. A XIX. század eleji klasszicista kastélyt az Apponyi család építtette régebbi alapokon. A községnek neogótikus Kálváriája van. Minden év júniusában és szeptemberében búcsújárók keresik fel a szentantali Könnyező Szűz Máriát. A községben van eltemetve báró Amade László (1704–1764) költő.