Illava / Ilava

 

Vág völgye és Árva

A már 1332-ben említett vár körül jött létre. A XVI. századtól élénk iparvároska. Az eredetileg gótikus várat a XVI. században török elleni reneszánsz erődítménynyé, 1693 után pedig a trinitáriusok (rabváltó szerzetesek) kolostorává és kórházzá alakították át. 1856-tól – nagyobb építészeti beavatkozások nélkül – fegyház. A barokk plébániatemplom ebbe az épületegyüttesbe épült bele. Az Illavához tartozó Klobusic (Klobušice) 1840-ben épült klaszszicista kastélyában (Várkastély utca–Zámocká ul. 5.), melynek utolsó tulajdonosai a Sipekyek voltak, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum van.