Ipolybalog / Balog nad Ipľom

 

Hont, Nógrád, Gömör és Torna

Ipolybalog / Balog nad Ipľom
nevét Szlovákia legrégibb Árpád-kori temploma tette ismertté, területe azonban már a történelem előtti időkben lakott volt, határában bronzkori tárgyakat találtak s a pilinyi kultúrához tartozó urnamezőmaradványokat tártak fel. Első írásos említése 1232-ből maradt ránk. Műemléke, a Szt. Miklós-templom már 1100-ban a mai helyén állt. Tornyán ma a magyar Szent Korona mása látható. Ezt azzal magyarázzák, hogy Károly Róbert magyar és Vencel cseh király trónviszálya idején a Szent Koronát egy éjszakán át ebben a templomban őrizték. A zsindelytetős, favázas harangláb egyetlen vasszög nélkül épült a XVIII. században. A falu közepén álló, „csomószenteknek” nevezett szoborcsoport (1872) a falu szempontjából legfontosabb szenteket (Szt. Flóriánt, Szt. Vendelt és Nepumuki Szt. Jánost) ábrázolja.