Ipolyság / Šahy

 

Hont, Nógrád, Gömör és Torna

Ipolyság / Šahy régészeti lelőhely; az írott történelem hajnalán a kvádok éltek e tájon, állandó harcban a római légiókkal. István király idejében a Hunt–Pázmány család megalapította a sági monostort, mely a XII. század közepétől a premontreieké lett. 1552-ben a törökök foglalták el a várost és az erődítménnyé alakított rendházat, katonaságot ültettek bele, s egy önálló szandzsák közigazgatási központjává tették. Később Hont vármegye székhelye volt. A város főtere annak idején látta II. Rákóczi Ferencet is, aki 1704 végén itt fogadta azt az erdélyi küldöttséget, amely fejedelemmé választásának hírét hozta. A főtér keleti oldalán áll a premontreiek által épített, román alapokon nyugvó, kéttornyú plébániatemplom mellette pedig a szintén barokk kolostor. A vármegyeház klasszicista épülete 1827 és 1857 között, a késő klasszicista városháza 1888-ban épült.