A Katolikus Egyházban minden évben a húsvétot követő negyedik vasárnapon, Jó Pásztor vasárnapján tartják a papi hivatások világnapját. Ekkor a szentmiséken világszerte papjaikért és új papi hivatásokért imádkoznak a hívek. Komáromban is azért gyűlnek ma össze a felvidéki magyar katolikusok, hogy közösen imádkozzanak magyar papi, szerzetesi hivatásokért és magyar főpásztorért. Európában is súlyos gondot jelent a lelkipásztorok évről évre növekvő átlagéletkora, a betöltetlen, és ezért más plébániákhoz csatolt lelkipásztori állomáshelyek számának növekedése, a papi hivatást választók viszonylag alacsony száma.

A Felvidéken is sajnos egyre nagyobb méreteket ölt a paphiány a magyar papok körében. Sok az idős lelkiatya és kevés az utánpótlás. Több magyar ajkú kispap inkább Magyarországra jár át tanulni, de ebben az esetben tanulmányai elvégzése után ott is kell szolgálnia. Kevesen kapnak engedélyt, hogy hazajöjjenek és itt szolgáljanak a felvidéki magyar katolikus nyájnak. Az új nagyszombati érsek kinevezése remélhetőleg új utat nyit majd meg a felvidéki kispapok esetében, akik Magyarországon tanulnak. Szlovákiában magyar nyelven nem tanulhatnak a papi szolgálatra jelentkezők, csak szlovákul. Igaz, hogy heti pár órában oktatnak magyar nyelvet Pozsonyban, de kevés szlovák ajkú papnövendék használja ezt ki. Kikerülve a szemináriumból pedig attól rettegnek,  nehogy magyar plébániára kerüljenek káplánnak majd plébánosnak. A magyar ajkú felvidéki kispapokkal a budapesti Pázmány Péter Alapítvány, a Jópásztor Társulás, a Pázmaneum és a Rákóczi Szövetség törődik. Előadásokat, kirándulásokat és kedvezményes vagy ingyenes könyvcsomagok beszerzését teszik lehetővé, mivel a magyar nyelvű szakirodalom csak Magyarországon érhető el, a szlovákiai szemináriumokban és keresztény könyvesboltokban nem. Szintén nehezíti a felvidéki magyar katolikus lelkipásztorok helyzetét a tavalyi egyházmegyei szétdarabolás, ugyanis a szemináriumban tanuló kispap csak az adott egyházmegyébe kap kinevezést, így a magyar plébániák lassan elárvulnak vagy pedig szlovák nyelvű lelkiatyákkal töltik meg őket. Ebben az esetben a szlovák nyelvű plébánoson múlik, hogy mennyire érzi fontosnak a rá bízott magyar nyájjal való törődést. Egyesek csak a miseszöveg magyarra való elolvasására korlátozódnak, míg mások igyekeznek jó kapcsolatot ápolni az egyházközséggel, a magyar hívekkel és közösen keresni a kiutat a nyelvi problémák legyűrésére.

Más földrészeken azonban a papi utánpótlás szempontjából jobb a helyzet. Az 1,1 milliárd hívet számláló Katolikus Egyháznak 405 ezer papja van, akiknek kétharmada egyházmegyés, egyharmada pedig szerzetes. A papság összlétszáma az elmúlt három évtizedben kis mértékben évről évre csökkent, de a jövő szempontjából biztató, hogy az utóbbi években a papi hivatást választók száma jelentős növekedésnek indult, ami elsősorban Afrika és Ázsia fiatal egyházainak köszönhető.

Felvidék Ma, atos