Petőfi Sándor 1845-ös felvidéki utazását eleveníti meg Ráday Mihály Útirajzok című dokumentumfilmje, amelynek teljes verzióját szombaton tűzi műsorára az m1. A költő személyes élménybeszámolója Mácsai Pál tolmácsolásában hangzik el.

* * *

Vahot Imre lapjában, a Pesti Divatlap 1845. március 30-i számában a következő rövid közlemény jelent meg: „Petőfi Sándor, felhagyván a lapunk mellett ügyesen viselt segédi hivatallal, miután lapunk számára levétettük arcképét, s egy egész évnegyedre ellátott bennünket jeles verseivel, e napokban elhagyja a fővárost.” Bár a néhány hónappal később megjelenő Úti jegyzetekben Petőfi Sándor már úgy fogalmaz: „diszes hivatalába bele unván” kelt útra Pestről, hirtelen döntésében más személyes motívumok is szerepelhettek. Nem sokkal korábban hunyt el váratlan betegségben remélt jövendőbelije, Csapó Etelke, és a népies helyzetdalaival, életképeivel szélesebb körben csak az előző év nyarán ismertté vált költőt a közönségtoborzás is motiválhatta.

1845. áprilisában tehát Gödöllő, Aszód és Kassa érintésével gyorsszekéren Eperjesre utazott Petőfi, hogy egy hónapot töltsön a „csinos, szép, zajos, vidám, barátságos tekintetű” városban költő barátaival, Kerényi Frigyessel és Tompa Mihállyal. Számítása nem csalt: felvidéki útja során őt és barátait is ünnepléssel fogadták mindenütt. Népszerűségét jól mutatja, hogy a különc viselkedésével gyakran megütközést keltő, huszonkét éves költőt földbirtokosok, lelkészek és más, tiszteletreméltó polgárok társaságában elismerésképpen még a táblabírák közé is beválasztották Rimaszombaton. Baráti meghívásoknak eleget téve e három hónap alatt Petőfi hosszabb időt töltött még Késmárkon, Iglón, Rozsnyón és Losoncon is. Jegyzetei arról tanúskodnak, hogy – mai kifejezéssel élve – turistaként látogatta végig a vidék nevezetességeit, főként egykori várait. Élményeiről az alig egy héttel hazatérése után, az Életképekben folytatásokban megjelent, könnyű kézzel és nem kevés humorral megírt Úti jegyzetekben számol be.

Egykori kirándulása helyszínein ma szinte mindenütt szobrok, emléktáblák jelzik, merre járt, hol tartózkodott Petőfi. Ráday Mihály nemrég arra vállalkozott, hogy az 1845-ös beszámoló alapján kamerával járja végig az útvonalat Petőfi-emlékeket keresve. Filmjéből a forradalom évfordulóján, március 15-én az Unokáink sem fogják látni különkiadásában már láthattak részleteket a nézők. A Petőfi: Útirajzok (felvidéki utazás) című 38 perces dokumentumfilm teljes verzióját május 9-én, szombaton mutatja be az m1. A filmben Ráday Mihály végigjárja a 24 várost és várat érintő felvidéki utat, miközben Petőfi személyes élménybeszámolója hangzik el Mácsai Pál tolmácsolásában.

2009. május 9., 16.20, m1
Petőfi: Útirajzok (felvidéki utazás)
Ráday Mihály filmje
Narrátor: Mácsai Pál