A nyilatkozat teljes szövegével és képekkel kiegészítve – A hét végén leginkább várt párttanácskozások egyike, kétségkívül az MKP Országos Tanácsának ülése volt. – Az MKP június 13-ig elhalasztotta a „hármak” ügyének lezárását. Addig megvitatják a “hármak” által előterjesztett 11 pontos javaslatot az MKP–n belüli pártplatform kialakításáról.
Az MKP Országos Tanácsa:
– Felkérte a „hármakat” (Bugár Béla, A. Nagy László, Gál Gábor parlamenti képviselők), hathatósan kapcsolódjanak be az MKP európai parlamenti választási kampányába.
– Az MKP profilt bővít, nagyobb odafigyeléssel lesz Dél-Szlovákia régióinak problémáira, vagyis megerősíti regionális jellegét. (A bajor CDU mintájára.)
– Az OT nem foglalkozott személyi kérdésekkel.
– Az OT jóváhagyta az október 17-én tartandó MKP Kongresszus előkészítésének ütemtervét.
– Rozsnyói Felhívás címen az OT jóváhagyta a párt egységes működését szorgalmazó felhívását. A felhívást a 94 tagú testület 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással hagyta jóvá.

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

A sajtótájékoztatón Farkas Iván, az Országos Tanács elnöke és Csáky Pál, az MKP elnöke válaszolt az újságírók kérdésére. A kérdések főleg a „hármak” ügyével, a szlovák-magyar kapcsolatokkal, az autonómia kérdésével és Orbán Viktor pénteki, autonómiával kapcsolatos kijelentésével voltak kapcsolatosak. Orbán nyilatkozata honlapunkon is megtalálható.

Az MKP OT rozsnyói nyilatkozata

Az MKP egységes marad és bővíti politikai profilját

Az MKP OT sajnálattal veszi tudomásul, hogy az utóbbi hetekben néhányan kiléptek a pártból, illetve úgy nyilatkoztak, hogy felfüggesztik tagságukat. Az MKP OT megköszöni minden volt MKP-tagnak mindazt, amit a pártért és közösségünkért tett, a tagságukat felfüggeszteni kívánólat pedig arra kéri, folytassák tevékenységüket a pártban. Az MKP-ban minden jó szándékú ember megtalálhatja a helyét és kiteljesítheti önmagát. A párt sorait elhagyottakkal kapcsolatban pedig kéri a helyi szervezeteket, hogy tanúsítsanak megértő magatartást.

Az MKP OT felszólítja Bugár Bélát, A. Nagy Lászlót és Gál Gábort a párt képviselői klubjába való visszatérésre és az európai parlamenti választási kampányban való részvételre közös célunk, a szlovákiai magyarság lehető legerősebb európai parlamenti képviseletének elérése céljából.

Az MKP OT aggodalommal figyeli a gazdasági válság mélyülését és a szlovák kormány alacsony hatásfokú intézkedéseit a válság negatív hatásainak mérséklésére. Az MKP OT ezért úgy döntött, hogy megerősíti a párt regionális politikai jellegét. Ez azt jelenti, hogy az MKP továbbra is a szlovákiai magyar közösség politikai pártja marad, az egyetlen olyan szlovákiai párt, amely nyíltan vállalja közösségünk érdekeinek lehető legszélesebb képviseletét, az emberi és kisebbségi jogaink védelméért és bővítéséért folytatott küzdelmet. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a regionális politikára, a dél-szlovákiai régió lakosai érdekeinek képviseletére.

Továbbra is hatékonyan szorgalmazni fogjuk az úthálózat fejlesztését és felújítását, az R7-es gyorsforgalmi út építésének mielőbbi megkezdését, az Ipoly-hidak újjáépítését, a vidékfejlesztési és környezetvédelmi beruházások számának növelését, a középületek felújításának felgyorsítását, a határon átívelő együttműködés különböző formájának támogatását, az európai uniós alapok gyorsabb és hatékonyabb felhasználását. Az MKP OT megbízza az MKP Országos Elnökségét, hogy a fentiek szellemében véglegesítse a párt programját és terjessze azt az MKP októberi kongresszusa elé.

Felvidék Ma, ddg, on