Mint arról korábban már tájékoztattuk olvasóinkat, a szabadkai székhelyű Magyar Nemzeti Tanács és a Sodalitas Alapítvány konferenciát szervezett május 15-én “A magyar nyelvű televíziózás jelene és jövője Magyarországon és a határon túl” címmel.

A konferencián a résztvevők áttekintést kaptak a határon túli magyar nyelvű televíziózás jelenlegi helyzetéről. Szlovákiát Bartók Csaba, a szepsi Regfilm főszerkesztője képviselte. A lendvai, eszéki, újvidéki, szabadkai, kolozsvári, ungvári, sőt végül az amerikai, kanadai és bukaresti szórványmagyarság televíziós (mediális) lehetőségeit bemutató előadásokból nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes térségek gondjai hasonlóak. Sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy a populáció számarányához mérten Szlovákiában a legáldatlanabb a helyzet: itt jut el a legkevesebb magyar nyelvű információ a lakossághoz a televízió közvetítésével.


Bartók Csaba előadása közben (további képek a Képgalériában)

Gábrity Molnár Irén egyetemi kutató a szerbiai magyarság körében készített reprezentatív kérdőíves felmérésről számolt be, amely a fogyasztói szokásokat és igényeket vette számba, ezzel is segítve a média munkáját. A felmérés során is felmerült egy egységes Kárpát-medencei médiahálózat (médiaház) igénye. A “fogyasztók” a jelentés szerint jóval szélesebb skálájú tematikát igényelnek, mint amit a bulvárosodás hívei hangoztatnak.

Ezt követően az ORTT elnöke, Majtényi László számolt be a Tanács munkájáról.
Havasi János főszerkesztő az MTV határontúli műsorainak helyzetét ismertette. Belénessy Csaba, az MTI alelnöke javaslatot tett az MTI-hírekhez való hozzáférés módjára. Kunetz Szabolcs, a Hálózat TV igazgatója a kábeles műsorterjesztés helyzetét vázolta fel, míg Makai József, az MR Online főszerkesztője az internetes médiák lehetőségeit mutatta be.

Szó esett a magyar médiatörvény megváltoztatásának szándékáról és e folyamatban elért tervezetekről, vitákról Enyedi Nagy Mihály médiaszakértő előadásában. Lugossy László rendező és Scherer Zsolt médiaszakértő hozzászólását követően élénk vita alakult ki a lehetőségekről és elvárásokról.


Pogány Erzsébet előadása

A konferencia záró paneljében a magyar nyelvű televíziózás jövőjéről, a tervekről és megoldásokról hallhattunk többek közt Purger Tibor (Washington), Somogyi Alfréd (Apácaszakállas), Bodzsoni István (Újvidék), Pogány Erzsébet (Pozsony), Ágoston Vilmos (Budapest), Boros Zoltán (Bukarest), Árpási Ildikó (Szabadka), Simon Erzsébet (Újvidék) problémafeltáró hozzászólásában.

A konferencia előadói, hozzászólói kinyilvánították egy egységes magyar médiastratégia létrehozásának szükségességét, és felvázolták a kisebbségi tájékoztatás koordinálásának és finanszírozásának lehetséges modelljeit.

A konferencia a Magyar Televíziós Szövetség megalakításával és a Zárónyilatkozat elfogadásával fejeződött be. A második találkozót, amely már remélhetőleg a kapcsolatok szorosabbra fűzéséről és az információk cseréjének akadálymentesebbé válásáról is beszámolhat, ez év őszére tervezik.
Felvidék Ma, Haraszti Mária

A konferencia zárónyilatkozata:

A határon túli magyar közösségek egyik legfontosabb érdekérvényesítő létfeltétele az anyanyelvű magyar televíziózás fejlesztése. Ennek egyik célkitűzése a folyamatos, napi többórás, lehetőség szerint 24 órás magyar nyelvű televíziós csatornák létrehozása és működtetése, amelyek hatékonyan tudják ellátni a regionális és a lokális igényeket a tájékoztatás és a kultúra terén, figyelembe véve a változó nézői igényeket is.

Az ilyen jellegű televíziós szolgáltatások megvalósításához szükség van a már működő stúdiók műsoridejének bővítéséhez, a felszerelt, de rendeltetésének csak részben megfelelő stúdiók fejlesztésére.
Elvárjuk, hogy a magyarországi közszolgálati televíziók az eddiginél nagyobb terjedelemben és a kor kihívásainak megfelelően tájékoztassanak a határon túli magyar közösségek életéről és az őket érintő létfontosságú kérdésekről. Ebbe a munkába be kell vonni a magyar állam, a környező országok és a kisebbségi közösségek befektetései révén létrejött tudósítói pontokat.

Különösen fontosnak tartjuk a folyamatos kommunikáció kiépítését a kisebbségi és a többségi nemzetek között, amelyet az anyaországi és a határon túli súdiók csak közösen erősíthetnek.

Szükség van a magyarságkép tudatos és átgondolt kialakítására a régió országaiban és az egész világon, amely ismét a magyarországi és határon túli televíziós szakemberek és stúdiók közös fellépése, szoros együttműködése révén lehetséges.

Az anyaországi és határon túli stúdiók együttműködésébe, a budapesti intézmények mellett minél hatékonyabban be kell vonni a magyarországi regionális és lokális stúdiókat is, amiben jelentős segítséget nyújthat a már működő Hálózat TV tapasztalata.

A új technológiák, elsősorban a digitalizáció és az internet használata jelentősen felgyorsíthatja a különböző stúdiók együttműködését, a határon túli önálló TV hálózatok kiépítését.

Az együttműködés érdekében a konferencia résztvevői kezdeményezik a Magyar Televíziós Szövetség létrehozását. A Szövetség tagjai a magyar nyelven gyártó és sugárzó stúdiók, szerkesztőségek, produkciós csapatok, televíziós műhelyek lehetnek, működjenek bárhol a világon, nemzetközi, országos, regionális vagy lokális szinten.

Az MTSZ céljai a többi között:
1. kölcsönös együttműködés kezdeményezése, fejlesztése és koordinálása, műsorcsere,
kooprodukciók, produkciós szolgáltatások, közös sugárzási csatornák működtetése révén,
2. a kommunikáció fejlesztése a különböző nemzetek és magyar közösségek között a televíziózás
révén,
3. a Magyarország, a határon túli magyar közösségek és a többségi nemzetek közötti kommunikáció
fejlesztése,
4. a magyarságkép tudatos kialakítása.

Kezdeményezzük az Európai Unió illetékes intézményeinél a Kisebbségi Televíziók Európai Szövetségének a létrehozását. A kezdeményezést egyeztetjük a Külhoni Magyar Újságírók Fórumának a kisebbségi újságírók európai irodájának létrehozására vonatkozó javaslatával.
Egyben kezdeményezzük egy olyan audio-vizuális archívum létrehozását, amelynek az MTSZ minden tagja térítésmentesen átad bizonyos számú műsort és más jellegű audiovizuális terméket, és ennek fejében ingyen használhatja az archívumban lévő anyagokat, az archívum által meghatározott feltételekkel.

Felhívjuk a magyar médiatörvény új változatának kidolgozóit, hogy a tervezet kidolgozásánál vegyék figyelembe a határon túli elektronikus média helyzetét, szerepét, illetve igényeit és feladatait az egységes magyar médiatérben. Ebből a szempontból különösen fontosnak tartjuk az önálló Duna Televízió eredeti küldetésének törvénybeli garantálását. Egyben szorgalmazzuk, hogy a Duna Televízió mind a tájékoztatás, mind a kulturális misszió terén a jelenleginél sokkal behatóbb módon foglalkozzon a határon túl élő magyar közösségeket és környezetüket érintő kérdésekkel, a maguk teljes folyamatában, illetve nagyobb szerepet vállaljon a magyarságkép kialakításában és a határon túli stúdiók felkarolásában és működtetésében.
Ugyanakkor kiemelve és méltányolva a Magyar Televízió eddigi szerepét, támogatjuk az MTV közszolgálati funkciójának kiteljesedését és erősítését.
A konferencia résztvevői megegyeztek, hogy a következő összejövetelt 2009. őszén tartják egy később meghatározott helyszínen.
Az MTSZ létrehozásával, illetve a következő konferencia előkészítésével járó koordinációs feladatokat a Sodalitas Alapítvány látja el, a megfelelő társintézményekkel együttműködésben.

Szabadka, 2009.05.15-én
A Konferencia résztvevői

 


 

Letölthető anyagok: