Több százezer ember gyűlt össze a Csíkszereda melletti két Somlyó-hegy oldalán és a köztük lévő „nyeregben”, hogy részt vegyen a hagyományos, pünkösdszombati csíksomlyói zarándoklaton. A magyarság képviselői a tengerentúlról, a Kárpát-medencéből, magyarországi városokból, a Felvidék és Erdély településeiről, valamint Európa más részeiből mentek el Csíksomlyóra. A moldvai csángók is nagy számban voltak jelen, tiszteletükre az idén is rendeznek külön csángó misét. Mint minden esztendőben, ezúttal is mindenki zarándokként volt jelen Csíksomlyón, az ismert politikusok – Németh Zsolt, Semjén Zsolt, Lezsák Sándor, Gál Kinga, Tőkés László – is ebben a minőségükben, nem pedig pártjuk, szervezetük képviseletében érkeztek.
A mostani csíksomlyói búcsú egybeesik a gyulafehérvári püspökség alapításának ezredik, illetve a ferences rend fennállásának 800. évfordulójával. Az összegyűlteket a ferences rendtartomány főnökhelyettese köszöntötte, majd Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek szólt a tömeghez.
A rendezvény meghívottja, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, az ünnepi szentmise szónoka volt. Beszédében azt hangoztatta, hogy a világ és benne a magyarság válságban van, a magyarországi élet bajai kivetülnek a világ összes magyarjára, akik azonban minden megosztó szándék ellenére egyetlen nemzetet alkotnak.
Úgy fogalmazott, hogy most sokan csak a gazdasági válságot érzik, akik viszont mélyebbre tekintenek, azok az erkölcsi válságot is látják. Felhívta a figyelmet az értékválságra is, a szerinte mindent meghatározó pénzimádatra. Ennek az értékválságnak az eredményeként az érsek szerint az emberiség „őssejtjét”, a családot is rombolják.
Szót emelt a kisemmizettekért, az „adósság jármát” viselő tömegekért, milliókat érintő növekvő munkanélküliséget, kilátástalanságot, depressziós lelkületet említve. A szociálisan rászorulókról gondoskodni kell – hangsúlyozta az érsek, s úgy fogalmazott, hogy az irgalmasság cselekedete tette kereszténnyé Európát. „Ha erre törekszünk, a nemzet megmarad, újjászülethet” – mondta Bábel Balázs.
A tömeg méltóságteljesen énekelte el a pápai, a magyar és a székely Himnuszt. A szertartás ideje alatt folyamatosan szemerkélt az eső, amely később záporrá erősödött, de ez nem zavarta meg az eseményt.
A rendfenntartó erők mintegy hatszáz tagja biztosította az utakat. A mentők nyolc kocsival vonultak ki a helyszínre, gyors ellátásban részesítették a rászorulókat.
A Kegytemplomhoz vezető Pék utcát az idén nem népesítették be nagy számban az árusbódék, az árusok csak magánterületen, a nyitott kapukon belül kaptak engedélyt portékáik eladására.

Felvidék Ma, MTI, jag