Torna / Turnianske Podhradie

 

Hont, Nógrád, Gömör és Torna

Torna / Turnianske Podhradie Torna (Turna nad Bodvou) és Áj (Háj) közigazgatási egyesítésével létrehozott község. Torna 1881-ig a róla elnevezett Torna vármegye székhelye volt. Műemléke a XIV. században épült, barokk berendezésű plébániatemplom, mely a XVIII. században kezdett s csak a XX. században befejezett bővítés során kapta jelenlegi formáját. A város fölött Torna várának romja látható. A várat a tatárjárás után építették Kassa és a Bódva-völgyi kereskedelmi út védelmére. A XV. században a Bebekek tulajdonában volt, de egy ideig a husziták birtokolták, 1652-ben pedig átmenetileg a törökök kezére került. A Thököly-háborúk után, 1685-ben robbantatta föl a bécsi vezérkar több szomszédos várral együtt. A XVI. századi erődítményből már csak egy torony és a lakókastély látható. Tornától északra megtekinthetjük a Szádelői-völggyel párhuzamos, annál keskenyebb Áji-völgyet, melynek bemenete Áj falunál van, a vége pedig Ájfalucska (Hačava) a maga jellegzetes faházaival. A sziklaszoros legszebb részét Ördöghídnak, Az ördög hídjának nevezik.