(Fényképgalériával) Jó Pásztor vasárnapján, május 3-án a komáromi Szent András-plébániatemplomban tartották a jubileumi XX. Komáromi Imanapot a helyi plébánia, a Jópásztor Alapítvány és a Pázmaneum Társulás szervezésében. A résztvevők közel háromezren lehettek. Az I. Imanapra 1990. Pünkösdjén került sor a Szent András-templomban, Jókai szülővárosában. Azóta minden év Jó Pásztor vasárnapján összegyűlnek a felvidéki magyar katolikus hívek, hogy kérjék a Mindenhatót, hallgassa meg könyörgéseiket.

Az Imanap programja fél háromkor keresztúttal kezdődött. A Nádor utcán felállított szabadtéri stációkhoz a lelkiatyák felváltva vitték a vállukon a Komáromi Imanapok keresztjét. Ebben az évben Lénár Károlynak, a Jópásztor Alapítvány és Társulat néhai elnökének gondolatai alapján elmélkedtek Farkas Zsolt garamkövesdi lelkiatyának, a Jópásztor Alapítvány jelenlegi elnökének vezetésével a papok és hívek Krisztus Urunk kínszenvedéséről.

Fél négytől a plébániatemplomban Karaffa János, a Pázmaneum elnöke tartott előadást Lénár Károly atya hitvalló életéről. Ismertette Komáromi Imanapok szellemi atyjának életútját, nagy hangsúlyt fektetve arra az áldozatra, amelyet Károly atya a felvidéki magyar katolikus közösségért hozott már a kommunista diktatúra idején is, amikor üldözték és börtönbe zárták bátor kiállása miatt. A Pázmaneum elnöke kiemelte a hitvalló lelkipásztor útmutató szavait, amelyeket a XIV. Komáromi Imanapon mondott: „A keresztet pedig mindig a bátor papok tartották. Most is ilyen bátor papokra van szükség, akik össze tudnak fogni. A fő helyen ülőknek, a vezetőknek, legyenek azok egyházi vagy világi vezetők, egyet kellene tudatosítaniuk: aki első akar lenni, az kösse fel a kendőt, és szolgáljon. Hiszen Jézus sem azért jött közénk, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon”. Az előadás keretében bemutatásra került a „Lénár Károly atya – Krisztus bátor hitvallója“ című könyv is, amely a kiváló lelkipásztor beszédeinek és gondolatainak gyűjteményét tartalmazza.

A szentmise előtti néhány percben Dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió magyarországi világi elnöke kapott szót, aki bemutatta a a Felvidéken is fogható Mária Rádiót a jelenlevő zarándokoknak. A Mária Rádió budapesti önkéntesei sátrat is felállítottak a templom közelében, ahol szórólapok és egyéb információs anyagok álltak az érdeklődők rendelkezésére.

Az ünnepi főpapi szentmisét Orosch János nagyszombati segédpüspök mutatta be közel félszáz oltártestvérével együtt, akik különböző egyházmegyékből érkeztek, hogy Jó Pásztor vasárnapján közösen kérjék az aratás Urát híveikkel együtt magyar papi és szerzetesi hivatásokért valamint magyar püspökért. A főpásztor szentbeszédében buzdította a lelkiatyákat, hogy mindig bátor hirdetői legyenek az Evangéliumnak. A híveket arra kérte, hogy kitartóan imádkozzanak a papi hivatásokért.

Az egyetemes könyörgéseket a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont diákjai olvasták fel, kérve az Urat magyar papokért és magyar főpásztorért. A szentmise gyűjtését az adakozók ezen alkalommal a Marianum mellett felépítendő –a magyar katolikus ifjúság megfelelő lelki képzését szolgáló- Szent Imre Kollégium céljaira ajánlották fel.

Az ünnepi liturgia végén Farkas Zsolt, a Jópásztor Alapítvány elnöke köszönte meg a püspök atya buzdító szavait. Örömét fejezte ki, hogy a Szent András-templomot megtöltötték a különböző egyházközségekből érkező hívek és egyre több lelkiatya érezte fontosnak, hogy Jó Pásztor vasárnapján közösen imádkozzon magyar papi hivatásokért és magyar főpásztorért.

Végezetül Karaffa János, a Pázmaneum Társulás elnöke ismertette František Tondrának, a Szlovák Püspökkari Konferencia elnökének a 25 000 felvidéki magyar katolikus pap és hívő valamint 25 felvidéki magyar szervezet által aláírt Nyílt levélre küldött válaszát, amely a következőket tartalmazta: „A Szlovák Püspökkari Konferencia Központi Titkárságán folytatott megbeszélést követően, amelyre a 25 000 magyar hívő aláírásának átadása alkalmából került sor, a 2008. szeptember 18-án keltezett levelük tartalmát ismertettem a Szlovák Püspökkari Konferencia 61. együttes ülésén.A püspökök természetesnek tartják, hogy biztosítani kell a nemzeti kisebbségek minőségi szinten végzett lelkipásztori gondozását, beleértve a katolikus magyar kisebbségét is.A püspökök megállapították, hogy ennek a lelkipásztori gondozásnak a konkrét megoldása az adott egyházkormányzati területért felelős megyéspüspök teljes joghatósága alá tartozik.“
János atya egyben meghívta a jelenlevőket a Komáromi Imanappal elkezdett, papi hivatásokért végzett Jó Pásztor Imakilenced következő állomására is, amelyre május 24-én Nagycsalomján kerül majd sor. A XX. Komáromi Imanap a Pápai- és a Magyar Himnusz eléneklésével zárult, majd a zarándokok emléklapot kaptak a Jubileumi Imanapról.
Az Imanapon részt vett Csáky Pál, az MKP elnöke, Bastrnák Tibor, Komárom város polgármestere, valamint Sárközy Klára, Bárdos Gyula, Szigeti László parlamenti képviselők és Peczár Károly irodaigazgató.

Felvidék Ma, Pázmaneum-doc

Fényképgaléria

Fotók: atos