Múlt héten ülésezett a Magyar Koalíció Pártja Járási Elnöksége, mely a következő határozatot fogadta el: Határozat a Komáromi Járási Elnökség 2009. június 15-ei ülésén

1) A járási elnökség ajánlása a kerületi önkormányzat MKP-frakciója felé:
A járási elnökség:

  • megállapítja, hogy a kerületi önkormányzat komáromi körzetének képviselői közül: Angyal Béla, Bastrnák Sándor, Hortai Éva kiléptek az MKP-ból.
  • felkéri a kerületi önkormányzat MKP-frakcióját, hogy az MKP-ból kilépett képviselőket hívja vissza a kerületi önkormányzat mellett működő tanácsból valamint szakbizottságokból.
  • felkéri a kerületi önkormányzat MKP-frakcióját, hogy az MKP-ból kilépett képviselők helyett a komáromi járás további képviselői foglaljanak helyet a tanácsban valamint a szakbizottságokban
  • felkéri Basternák László alelnököt, hogy a járási elnökség határozatát ismertesse a kerületi önkormányzat MKP- frakciójának ülésén.

2) A járási elnökség levélben megköszöni a helyi szervezetek elnökeinek az európai parlamenti választások kampánya során kifejtett munkájukat, amivel hozzájárultak a választások sikeréhez. A köszönőlevélhez mellékeljük a járás által támogatott két képviselőjelölt: Banai Tóth Pál, Keszegh Béla köszönőlevelét is.

3) A járási elnökség állásfoglalása:

  • Az MKP Járási Elnöksége 2009. június 15-én Komáromban tartott ülésén megtárgyalta Stubendek László mérnök, Petíciós Bizottsági tag levelét, melyben állásfoglalásra kéri fel az elnökséget a városi vízvagyon tulajdonjogának és kezelésének ügyében.
  • Tekintettel arra, hogy a KOMVaK Rt.- nem csak Komárom város vízhálózatát üzemelteti, hanem a járás több községéét is, a Komáromi Városi Képviselő-testület döntése az ő sorsukat is befolyásolja.
  • Ezért az MKP Komáromi Járási Elnöksége felszólítja az MKP-s képviselőket, hogy felelősségük tudatában döntsenek a város és a vidék sorsáról, és támogassák a vízvagyon városi tulajdonban és kezelésben maradását.

4) A járási elnökség egyhangúlag továbbra is bizalmat szavazott a járási titkárnak Hutter Mária személyében.

5) A járási elnökség jóváhagyta, hogy: a járási elnökség és a helyi szervezetek elnökeinek ülése 2009. június 24-én legyen.

6) A járási elnökség javaslata: a járási elnökség üléseire meghívást kap a járási etikai bizottság elnöke valamint a Via Nova ICS járási elnöke – mint vendégek.

Felvidék Ma