A Papok Évének megkezdése alkalmából június 18-án 18 órai kezdettel hálaadó szentmisére került sor Szímőn, a helyi plébániatemplomban. A szentmise előtt a hívek szentségimádáson vettek részt. A hálaadó szentmisét Sárai Attila mutatta be 21 oltártestvérével együtt.
A hálaadó szentmisét abból az alkalomból tartották, hogy 12 évvel ezelőtt hosszú hallgatás után először volt magyar nyelvű papszentelés a pozsonyi dómban, amikor 5 magyar ajkú papot szenteltek. A szentmisét az elmúlt 12 év során a volt Pozsony-nagyszombati Főegyházmegyében felszentelt magyar papok mutatták be.
A szentbeszédet Farkas Zsolt garamkövesdi lelkiatya tartotta, aki Jézus Szíve ünnepe kapcsán a papi hivatásokról szólt és buzdította a jelenlevőket, hogy imádkozzanak magyar papokért.
Végezetül Karaffa János, a 12 évvel ezelőtt felszentelt papok egyike köszönte meg oltártestvéreink, hogy együtt adtak hálát, és bizakodásának adott hangot, hogy a jövőben majd újra sor kerül magyar nyelvű papszentelésekre a Felvidéken. Továbbá elmondta, hogy az első magyar szenteléskor Tóth Domonkos segédpüspök örömmel nyugtázta, hogy már van magyar nyelvű szertartáskönyv, tehát nincs akadálya a magyar papszentelésnek. Hozzáfűzte: Ez a bizonyos könyv ma is megvan…

Felvidék Ma, atos