A Krisztushoz való hűség és a Szűz Mária iránti szeretet köti össze a keresztény Európát, így Magyarországot és Szlovákiát is – hangsúlyozta szentbeszédében a szlovákiai Zsolna megyéspüspöke szombaton, a Nógrád megyei Mátraverebélyen, a Nemzeti Kegyhelyen megrendezett szlovák-magyar imanapon.
A két nemzetnek közösek a keresztény gyökerei, ugyanazon értékeket vallják, a hitet, a reményt, a megbocsátást és a lelki egységet, amelyek összekötik a keresztény Európa népeit – emlékeztetett a magyar és szlovák nyelven celebrált szentmise keretében Tomáš Galis.
“Isten tanításának fényében megtanuljuk, hogyan gyakoroljuk a szeretet parancsát a magyar és a szlovák nemzet között” – tette hozzá a római katolikus főpap.


Mátraverebély-Szentkút – bazilika

A püspök, aki szavai szerint magával hozta a szlovák hívek és püspökök üdvözletét is, úgy vélekedett, hogy a következetesen megélt kereszténység a nemzetek közeledésének és felemelkedésének az útja is egyben.
Az imanap keretében celebrált szentmise során Tomáš Galis és Seregély István nyugalmazott egri érsek együtt imádkoztak Szűz Máriához, mindkét nép védelmezőjéhez.
A magyar főpap Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya és a Szlovák Nemzet Anyja támogatását kérte ahhoz, hogy az egymás iránti megbecsülés segítségével “képesek legyünk megszabadulni a gőgtől és a kicsinyességtől, ami minden szembenállás forrása”.
“Annak érdekében, hogy a Kárpát-medence népei közösen tapasztalhassák meg Isten jóságát és legyen bátorságunk kimondani a bocsánatkérés és a megbocsátás szavait” – mondta a volt egri érsek, aki 15 esztendőn keresztül állt a Magyar Püspöki Konferencia élén.
Az imanapon részt vett Juliusz Janus apostoli nuncius is. A Vatikán magyarországi képviselője hangsúlyozta: két olyan nemzet hívei találkoznak az imanap alkalmával, akiket a hosszú történelem és a közös hit egyesít.
A szentmisét követő sajtótájékoztatón Tomáš Galis elmondta, hogy az imanap a magyar és a szlovák püspöki konferenciák közös programja.
Egyben kifejezte köszönetét, hogy Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, az elmúlt évben látogatást tett Zsolnán, a Zsolnai Egyházmegye alapításának első évfordulója alkalmából megtartott ünnepségen.
Mint mondta, a két egyház között természetesek a személyes kapcsolatok, rendszeresen ellátogatnak egymáshoz és közös ünnepségeken is részt vesznek. Példaként említette, hogy éppen szombaton iktatják hivatalába az új nagyszombati érseket és a szertartáson 5 magyar püspök is ott lesz.
Kérdésre válaszolva úgy vélekedett, hogy az egyházak, illetve a hívők közötti közeledés példát mutathat az egyházhoz nem kötődő embereknek is. Amennyiben megvan az ehhez szükséges akarat – tette hozzá.
Seregély István hangsúlyozta: a püspöki konferencia elnökeként is mindig azt vallotta, hogy keresztény emberek együttműködésének soha nem lehet akadálya, hiszen minden népnek és nemzetnek az élet tökéletességére kell törekednie.
Az imanapon egyaránt részt vettek hívek Szlovákiából és Magyarországról, illetve képviseltették magukat szlovákiai magyarlakta települések, valamint a magyarországi szlovák települések katolikus polgárai is.

Felvidék Ma, MTI, jag