Az utóbbi hónapok legvehemensebb vitáit a komáromi vízművek(KOMVaK) irányításának eladása váltotta ki. Legutóbb kiderült az is, hogy 2004-ben Olláry Viktor mérnök és Cséplő Gábor mérnök már tárgyalt olyan magyarországi befektetőkkel, akiket konkrétan a vízművek megvásárlása érdekelte.
A magyarországi Aqua Venture kft. ügyvezető igazgatójának állítása szerint Andruskó Imre, az MKP városi szervezetének elnöke 2006-tól tudott arról, hogy Olláry Viktor, a KOMVaK jelenlegi elnöke jelentős „kölcsönt” vett fel a magyar kft-től. Olláry állítása szerint azt átadta Komárom polgármesterének, dr. Bastrnák Tibornak.

Ezeknek a fejleményeknek a tudatában rendkívül érdekes, hogy a komáromi vízművek irányítása idegen kézbe való juttatásának legfőbb szorgalmazója Andruskó Imre. Ő javasolta többek között azt, hogy azokat az MKP-s képviselőket, akik vízügyben szerették volna választóik véleményét kikérni, zárják ki az MKP-s képviselői frakcióból. Andruskó annak ellenére szorgalmazza az eladást, hogy azt már az MKP járási elnökségének határozata is rossz lépésnek tartaná.
Furcsa módon, bármerre próbáljuk felderíteni az ügy hátterét, mindenütt e négy személy nevével találkozhatunk.
Cséplő Gábor mérnök, a KOMVaK ügyvezető igazgatója Andruskó Imre szavazatával is tagja lett annak a bizottságnak, amely eldönti, hogy ki veheti meg a KOMVaK irányítását. Cséplő Gábor megválasztásakor Andruskó Imre nem tájékoztatta képviselőtársait és az MKP tagjait sem a fenti tényekről.
Cséplő Gábor tagja az MKP komáromi alapszervezete elnökségének. Nyílt kérdés marad: A fent említett tények tudatában vajon az alapszervezet tagjai megválasztották volna-e őt az elnökségbe?
Olláry Viktor mérnök a Selye János Gimnázium szülői munkaközösségének elnöke. Kérdés: Vajon ezt a funkciót betölthetné-e, ha az iskola igazgatója, Andruskó Imre tájékoztatja az érintetteket a fenti tényekről?
Tagadhatatlan Komárom polgármestere és az MKP városi szervezetének elnöke közötti szoros együttműködés. Bizonyíték erre az is, Andruskó Imre együttműködést javasol azokkal a személyekkel, akik az MKP-t elárulva átléptek a Híd nevű pártba, holott az MKP Országos Tanácsának határozata erre nem jogosítja fel.
Andruskó Imre inkább azokat tekinti ellenségének, akik dolgoznak az MKP hitelének visszaszerzésén, mint azokat, akik elárulták a pártot, a saját meggazdagodásukkal vannak elfoglalva, s megfeledkeznek választóiknak tett ígéreteikről.

Dunatáj, Felvidék Ma