A tavaly több egyházmegyébe szétszórt felvidéki magyar katolikusok több egyházi programot is szerveznek havonta más-más egyházközségekben és egyházmegyékben. Augusztus 2-án az egyházmegyei felosztás következtében négy egyházmegyében is katolikus rendezvényekre kerül sor.
A Pozsonyi Egyházmegyében a Csallóköz legkedveltebb Mária- búcsújáróhelyén, Bacsfa-Szentantalon kerül sor a Porciunkula búcsúra. A lelki program 15 órakor kezdődik, majd 17 órakor ünnepi főpapi szentmisét mutat be Mons. Tóth Domonkos, nyugalmazott nagyszombati segédpüspök.
A Nagyszombati Egyházmegyében, Egyházkarcsán szép magyar szokás szerint az Új kenyér megáldására kerül sor a szentmise keretében, amelyet 9:30 órától mutat be Szalay Gyula c. esperes-plébános. Az ünnepi szentmise keretében történő kenyéráldást követően a mise végeztével a jelenlevők egy darabot hazavihetnek a megáldott új kenyérből.
A Nyitrai Egyházmegye érsekújvári ferences közösségénél ugyancsak kétnapos Porciunkula búcsút tartanak. A Ferences Rend alapításának 800. jubileumi évében szeretettel hívják Szent Ferenc tisztelőit, lelkiatyákat és híveket az érsekújvári Porciunkula búcsúba. Ebben az évben a búcsút családos, papi és szerzetesi hivatásokért ajánlják fel. Augusztus 2-án 10 órakor ünnepélyes búcsúi szentmisén vehetnek részt a hívek.
Végül a Besztercebányai Egyházmegyében az V. Szent Korona Ünnepségre kerül sor Ipolybalogon, ahol Károly Róbert magyar és Vencel cseh király trónviszálya idején a koronát egy éjszakán át a templomban őrizték a Szent Koronát. A falu templomának tornyán a magyar királyi korona mása látható, emlékeztetve a lakosságot a történelmi tényre. 10 órakor kezdődik a falu főterén az ünnepség, majd az ünnepi szentmisére 10:30-kor kerül sor, amelyet Mahulányi József, besztercebányai püspöki helynök mutat be.
A bő kínálatból mindenki választhat és bár több egyházmegyébe szorultak a felvidéki magyar katolikusok, lélekben egy közösséget alkotnak és továbbra is szívük mélyéből fohászkodnak egy magyar ajkú, magyar szívű, makulátlan múltú püspökért!

Felvidék Ma, Pázmaneum