A GKI Gazdaságkutató Zrt. a Microsoft Magyarország Kft. támogatásával negyedévente publikál olyan indexeket, amelyek egyrészt Magyarország versenyképességét a régió országaihoz hasonlítják, másrészt a hazai – tágan értelmezett – üzleti környezetet jellemzik.
A versenyképességi index (VEX) 2009 első negyedévében csak Lengyelországban és Romániában nőtt valamelyest, a többi országban csökkent, de a legkisebb mértékben Magyarországon. Az üzleti környezetet jellemző index (ÜX) értéke 6-ra zuhant le. A világgazdasági válság jellemzően rontja az országok versenyképességét és az üzleti környezetet – állapítja meg a július 20-án közzétett felmérés.

Versenyképességi index (VEX)

A GKI által negyedévente publikált VEX (versenyképességi index) olyan összetett mutató, amely a vizsgált országok nemzetközi versenyképességét alakító 3 fő tényezőt tartalmazza. A GKI Zrt. a 2006. novemberi első publikáció óta az adatokat frissítette, aktualizálta, s az indexek számításában az egyes tényezőket súlyozottan veszi figyelembe. A három részindex közül az első a makrogazdasági teljesítmény, a második a munkatermelékenység, a harmadik pedig a relatív költség-versenyképesség alakulását írja le (az első kettő súlya külön-külön nagyobb a harmadiknál). Az egyes indexek maguk is összetett mutatók, azaz több gazdasági adat átlagaként állnak elő. A makrogazdasági teljesítményt a beruházások, az export és a foglalkoztatottság növekedési üteme adja. A munkatermelékenység változásában az egy foglalkoztatottra jutó GDP dinamikája tükröződik. A költség-versenyképesség alakulását a termelői árindex és az egységnyi munkaerőköltség alapú reálárfolyam-index változása érzékelteti. A GKI a VEX-et Magyarország mellett Ausztriára, Csehországra, Lengyelországra, Romániára, Szlovákiára és Szlovéniára is kiszámolja. Magyarország nemzetközi versenyképességének alakulása ezen országokkal – azaz térségi versenytársaival – összehasonlítva értelmezhető.

Az előző negyedévhez képest 2009 első negyedévében a versenyképességi index 1 százalékkal emelkedett Lengyelországban és 0,9 százalékkal Romániában, míg a többi vizsgált országban csökkent. Az index csökkenése Magyarországon volt a legkisebb mértékű (1,7 százalék), majd Ausztria és Csehország következett (2,3 és 2,7 százalékkal), Szlovéniában és Szlovákiában viszont igen erőteljes (4,9, illetve 7 százalék) volt az esés.

A VEX tényezői közül a makrogazdasági teljesítményt kifejező index értéke 2008 negyedik negyedévéhez képest mindegyik vizsgált országban romlott, a legkisebb mértékben Lengyelországban (1%) és Romániában (1,2%), míg a legnagyobb mértékben Szlovákiában (6,9%). Magyarország 3,9%-os romlással a középmezőnyben van. Az index ilyen alakulása a világgazdasági válságra, konkrétan Nyugat-Európa recesszióba kerülésére vezethető vissza, ami a külső kereslet visszaesése nyomán az export zuhanásában, ezzel összefüggésben a GDP csökkenésében jelentkezett. A viszonylag kedvező magyar pozíció az export többi országhoz viszonyított kisebb mértékű visszaesésének köszönhető. A globális recesszió különösen Szlovákiát érintette hátrányosan, ahol az utóbbi években jelentős konjunktúra-érzékeny járműipari kapacitások épültek ki.

Felvidék Ma, Gyártástrend