Mayer Éva szlovákiai magyar, fiatal művész, Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiemelkedő tehetségű végzős hallgatója. Fiatal kora ellenére tehetsége és fáradhatatlan szorgalma meghozta számára a nemzetközi sikereket. Ezúttal a IV. Országos Művészeti Diákköri Konferencia képgrafika kategória első helyezettje, Hipochondria című alkotásával.

Az Országos Művészeti Diákköri Konferencia célja a felsőoktatásban tanuló hallgatók önálló, magas színvonalú művészeti alkotásainak, előadó-művészeti tevékenységének és művészetelméleti kutatásainak bemutatása és megmérettetése. Az országos konferenciát az intézményi diákköri konferenciák előzik meg, az itt elért helyezés feltétele a továbbjutáshoz as országos fordulóra.
Idén a Magyar Képzőművészeti Egyetem volt a rendezője e kiemelkedő országos eseménynek, ahol 14 intézmény 21 kategóriában képviseltette magát.

Mayer Éva Hipochondria címet viselő alkotása 2008-ban készült, a kortárs művészet experimentalizmusára jellemző módon különleges technikával, amit a művész maga kísérletezett ki.

Így nyilatkozik munkájáról: „Megfigyeléseim szerint a betegek többsége tabuként éli meg saját, komolyabb betegségét, mert védtelennek és kiszolgáltatottnak érzik magukat a külvilággal szemben. Azt, hogy az ember miként éli meg fájdalmát és hogyan interpretálja, közli mások felé, szociális és kulturális kontextusban érdemes vizsgálni. A beteg annak függvényében tárja fel fájdalmát, hogy milyen lesz a fájdalmára kapott válasz és milyen előnyökkel, és hátrányokkal jár a kinyilatkoztatása. Akkor számíthat maximális figyelemre és együttérzésre, ha fájdalommagatartása megegyezik a társadalom arra vonatkozó véleményével, hogy a fájdalmat átélőnek hogyan kell szenvedésére felhívnia a figyelmet. Ezekre a kérdésekre keresem a választ, variációkkal, térbeli megoldásokkal, vizuális megfogalmazásokkal, ahol az egyén és a társadalom között egyfajta dinamikus kapcsolat áll fenn, melyben a fájdalommagatartás és a rá adott válaszok időbeli kibontakozásukban kölcsönösen befolyásolják egymást. Munkám többszöri kiállítása során tanulságossá vált számomra az a megfigyelés, hogy e „bizarr“ betegségtémáról miként vélekednek egyes országok, különböző kultúrák, nemzetek.”

A IV.Országos Művészeti Diákköri Konferencia első helyezettjeinek kiállítása megtekinthető a Magyar Nemzeti Galéria A épületében június 20-tól július 26-ig, melyet a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Magyar Nemzeti Galéria közösen szervez.

Felvidék Ma