Plébánosi áthelyezésekre került sor a Nyitrai Egyházmegye magyar egyházközségeiben. Szőgyén, Nagyölved és Szímő plébániáján történtek személyi változások. Szőgyénbe az elhunyt Kovács László atya helyett Nemcsok István addigi nagyölvedi plébánost helyezték. Nagyölvedre Sárai Attila szímői plébános került, helyébe nem helyeztek senkit, a lelkipásztori teendőket az érsekújvári plébánia fogja ellátni. A szetei hívek szolgálatát a továbbiakban a zselízi plébánia látja el.

Más egyházmegyékben is hamarosan további személyi változásokra kerül majd sor, az esperesi és a plébánosi szinteken is.

Felvidék Ma