A csehországi magyarok érdekvédelmi szervezete – a Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozata nagy aggodalommal követi az egyre erősödő magyarellenes intézkedéseket Szlovákiában és az általuk kiváltott feszültséget az egész társadalomban.
“Határozottan elítéljük a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által június 30-án módosított és Ivan Gašparovič köztársasági elnök által aláírt szlovák államnyelvtörvényt. Az új rendszabály diszkriminatív jellegű, erősen sújtja a szlovákiai magyarokat és a többi nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárokat, megfosztván őket anyanyelvük nyilvános használatától hazájukban. Ez a demokrácia egyik alapelvének, az állampolgárok jogegyenlőségének komoly megsértését, épp úgy a személyi szabadság elvének súlyos korlátozását is jelenti. Fennáll a veszélye annak, hogy mindez a jogsérelmezett állampolgárok részéről kikényszerített törvénysértésekhez és végső soron polgári engedetlenséghez fog vezetni.
Az új rendelkezés igen káros Szlovákiának nem csak belpolitikai, de külpolitikai szempontból is. Tovább rontja kapcsolatait szomszédjával, Magyarországgal, és az Európai Unió e két tagállama közötti ellenségeskedés negatív hatással lesz az egész szervezetre, gyengítve annak egységét.
Felszólítjuk a szlovák parlamenti képviselőket, hogy hatálytalanítsák inkriminált döntésüket, és az államnyelvtörvényből távolítsák el mindazon rendelkezéseket, melyek ellentétben vannak az Európai Unió által elfogadott és érvényesített alapelvekkel, az alapvető emberi jogokkal, az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájával, Szlovákiának az egyes nemzetközi szerződésekben felvállalt kötelezettségeivel.
A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozata támogatja a szlovák államnyelvtörvény elleni tiltakozó nagygyűlést, melyet a Magyar Koalíció Pártja több szlovákiai magyar kormányon kívüli szervezettel tart szeptember elsején Dunaszerdahelyen. Úgyszintén támogatja Váralja Szövetség és a Polgár Info július 14-én elindított aláírásgyűjtési kezdeményezését az államnyelvtörvény ügyében. Egyben csatlakozik a Petícióban az Európai Parlamenthez és az Emberi Jogok Európai Tanácsához intézett felhívásukhoz, hogy tegyenek meg minden lehetséges lépést a törvény hatályon kívül helyezésére, a jövőben folyamatosan kísérjék figyelemmel a magyarságot ért hasonló atrocitásokat, és adjanak hangot tiltakozásuknak a legmagasabb fórumokon is” – áll a július 30-án elfogadott csehországi nyilatkozatban.

Felvidék Ma