Augusztus 25-én Érsekújvárott masírozik és szervez tüntetést több szélsőséges szlovák szervezet is. A tüntetők 17:30-kor találkoznak a helyi vasútállomás előtt, majd a Fő tér irányába folytatják a menetelést. A gyűlésen többek között szó lesz a szlovák és a szlovákiai magyar fiatalok bizonytalan jövőjéről az újonnan keletkezett európai rendőrállamokban.
Továbbá megemlékeznek a tüntetők az 1989 évek előtti diktatúra brutális tetteiről, valamint szeretnék kifejezni a jóakaratú emberekkel való szolidaritást azokban a régiókban, ahol magas a bűnözés aranya, elsősorban Kelet-Szlovákiában és az ország dél-nyugati részén.
Az érsekújvári tüntetés a helyi szlovákok és magyarok, valamint a roma kisebbség közötti békés egymás mellett élés felújításáról is szól majd.

A résztvevők az együvé tartozás jeleként szlovák nemzeti színű szalagot viselnek majd, amelyhez zöld színű szalagot is csatolnak.

Érsekújvárott a Szlovák Megújhódás Mozgalma, a Szlovák Anyácska (Matica Slovenská) helyi szervezete, Szlovákia Autonóm Nacionalistái Mozgalom és a Beo.sk honlap támogatja az akciót.

Felvidék Ma