Charles Tannock brit EP-képviselővel közöl beszélgetést a mai Sme. A politikus családja, elsősorban szlovák nemzetiségű felesége kedvéért Pozsonyban kezdett a szlovák nyelv tanulásába, és szerinte a „szlovákiai magyaroknak is ezt kellene tenniük.“ Tannock nagyon szép nyelvnek tartja a szlovákot, mely ellen a magyar kisebbség kézzel-lábbal hadakozik, szerinte túlságosan is. A képviselő megérti ugyan, hogy kényes témáról van szó, de ugyanakkor teljesen igazságosnak tartja, hogy húsz százalékos nyelvi küszöb van érvényben. „Szlovákia független állam, saját hivatalos nyelve van” – mondta Tannock, aki elmesélte legutóbbi kellemetlen élményét, amikor egy magyar többségű településen az egyik vendéglő pincére nem tudott szlovákul.

A beszélgetés során szóba került a nyelvtörvény körüli problematika is. Ezzel kapcsolatban a brit EP-képviselő kijelentette, hogy a szlovák kormány álláspontján áll, ami az egyetlen államnyelv kérdését illeti. „ Nálunk sem támogatnám a kisebbségek jogát arra, hogy nyelvük hivatalos nyelv legyen. A hivatalos dolgokat tekintve mindenkinek meg kell tanulnia angolul” – érvelt Tannock, aki megemlítette, hogy a magyar nemzetiségű EP-képviselők „különösen aktívak voltak”, ami a kisebbségi jogokkal kapcsolatos témát illeti az EP talaján.
Arra a kérdésre, hogy jónak tartja-e a nyelvtörvényt, Tannock azt válaszolta, hogy nem ismeri azt részletekbe menően, viszont a húsz százalékos nyelvhasználati küszöböt teljes mértékben igazságosnak és kompromisszumos megoldásnak tartja. Ugyancsak szóba került a romaproblematika is, illetve a szélsőségesség és az idegengyűlölet felerősödése nemcsak Szlovákiában, hanem a környező államokban. A politikusnak tudomása van arról, hogy a romák integrációjával kapcsolatban jelentős problémák vannak, de teljes mértékben elítéli a gyűlölet, a rasszizmus és a kirekesztés minden formáját.

Charles Tannock (51), eredeti foglalkozása pszichiáter, aki már 11. éve a brit konzervatívokat képviseli az Európai Parlamentben. A júniusi választások után brit, cseh és lengyel képviselőkkel közösen megalakított egy új, euroszkeptikus csoportot. Érdeklődése Szlovákia iránt akkor ébredt fel, amikor megismerkedett szlovák feleségével Szilviával, aki korábban Londonban gyerekvigyázóként dolgozott.

Felvidék Ma, Sme