Gregor Papuček, Magyarországon élő, szlovák nemzetiségű költő és publicista nyílt levelet intézett Szarvas város polgármesteréhez, Babák Mihályhoz, aki a szarvasi polgárok nevében találkozót kezdeményezett Ivan Gašparovič szlovák államfővel a nyelvtörvény miatt. A levelet az SNS honlapján olvashatjuk. „A mi anyanyelvünkön írom soraimat, mert tudom, hogy Ön született szarvasi, szintén szlovák származású, és mi, szlovákok, tudjuk, hogy mennyire hasznos és szép nyelvünk van” – írja levelének bevezetőjében Gregor Papuček, aki szerint ha valaki a szarvasi tájszólást beszéli, azt nem adják el sem Prágában, sem Varsóban, sem Moszkvában, de még Minszkben, sőt Ljubljanában sem. A publicistát meglepte az a hír, mely szerint a szarvasi polgármester találkozót kezdeményezett Ivan Gašparovič államfővel a nyelvtörvény miatt. „Én tudom, hogy nálunk és körülöttünk, mindenütt, ahol magyarok élnek, hatalmas kampányt folytatnak ez ellen a törvény ellen. Teszik ezt sokan egyszerű lelki felbuzdulásból, anélkül, hogy legalább elolvasták volna a törvény szövegét” – írja Papuček, aki szerint minden államnak joga van ahhoz, hogy védje a saját hivatalos nyelvét, hiszen a magyarok is ezt teszik. „Ez a törvény a szlovák nyelv védelmére született Szlovákiában, nem pedig a nemzetiségek ellen. Egyetlen szlovákiai kisebbségnek sincs ellene kifogása, a magyaron kívül” – olvasható a levélben, és azt ajánlja a polgármesternek, hogy mielőtt Pozsonyba látogatna, olvassa el a nyelvtörvény szövegét, szlovákul, magyarul és angolul egyaránt.

A nyílt levél következő, hosszabbik részében Papuček kérdéseket intéz a szarvasi polgármesterhez, többek közt, hogy vajon hány szlovák képviselő ül a magyar parlamentben, mi történt az eredetileg szlovák többségű Szarvas és Békéscsaba városokkal, hogy mostanra teljesen elmagyarosodtak, vajon hány szlovák iskola működik ezekben a városokban és vajon miért nem beszélnek már a fiatalok szlovákul? „Nincs és soha nem voltak bebiztosítva számukra azok az iskolák és intézmények, melyeket az alkotmányunk egyébként nagyvonalúan garantál. És a nem létező szlovák iskolákban nem lehet megtanulni sem szlovákul, sem pedig az anyanyelvet nem lehet ápolni” – nehezményezi Papuček.

„Tisztelt Babák úr, Magyarországról (ahol a szlovákoknak szinte semmijük sincs) Szlovákiába (ahol a magyaroknak szinte mindenük megvan) menni, a nemzetiségi politikát kritizálni, vagy akár csak bizonyos jelenségeket, éppen olyan, mintha bagoly mondaná verébnek, hogy nagyfejű” – többek közt ezekkel a szavakkal zárja Gregor Papuček Babák Mihálynak címzett nyílt levelét, amelyet a Szlovák Nemzeti Párt honlapján is közöltek.

Felvidék Ma

Kapcsolódó cikkek:
Szarvas polgármestere a szlovák köztársasági elnökkel találkozna
Békési szlovák származású jobbikosok tiltakoznak a nyelvtörvény ellen