Tudósok kérik a szlovákiai nyelvtörvény visszavonását, erről számolt be a Magyar Hírlap tegnapi számában:
Amerikai, nyugat-európai és izraeli tudósok közös közleményben tiltakoznak a szlovák nyelvtörvény ellen. Az aláírók a korlátozásokat nyelvészeti és emberi jogi szempontból is aggályosnak találják. Csak a holt nyelveket lehet kőbe vésni – vélik a szakértők a jogszabályról.
Közös tiltakozást fogalmazott meg több mint ötven amerikai, nyugat-európai és izraeli tudós a szeptember 1-jétől Szlovákiában életbe lépő nyelvtörvény ellen. Mint a szakemberek fogalmaztak, a nyilvánosan használható nyelv, illetve nyelvváltozat megszabásával a törvény olyan kommunikációs színtereket is uralni kíván, melyek kívül esnek az állam illetékességén, például az orvos és betege közötti, vagy a tudományos konferenciákon folyó kommunikációt, az üzleti megbeszéléseket, illetve az önkormányzati ügyintézést.
A tiltakozókhoz csatlakozott a vietnami háború kérlelhetetlen ellenzőjeként ismert Noam Chomsky amerikai nyelvész, filozófus és politikai aktivista is.

A tiltakozó szakemberek szerint a szólásszabadság, beleértve a kommunikáció nyelvének szabad megválasztását, elidegeníthetetlen emberi jog a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának értelmében, az e joggal való élés következésképpen nem lehet pénzbírsággal büntethető vétség.
“A nyelvhasználat szabadságának ilyen mérvű korlátozása különösen visszatetsző az Európa Tanács és az Európai Unió egyik tagállamában, hiszen mind az Európa Tanács, mind pedig az Európai Unió tiszteletben tartja a nyelvi sokféleséget és ezt várja el tagállamaitól is” – olvasható a közleményben. A tudósok szerint a törvénynek az az előírása, hogy bármilyen tartalom csak az államnyelvi eredetinek a fordításaként jelenhet meg idegen nyelven, ellentétes a nyelvek egyenjogúságának a tudományban régóta elismert elvével. A törvény így nemcsak a szabadságot, hanem az egyenlőséget is sérti: súlyosan diszkriminatív.

“A jogszabály a szlovák nyelv mindazon változatainak használatát is vétséggé teszi és büntetéssel fenyegeti, melyek különböznek a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma által kidolgozott, annak honlapján megjelenő hivatalos változattól, s ezáltal mindazon szlovák anyanyelvű – többnyire alacsony státusú – polgárokat, köztük a nagy létszámú roma népességet is diszkriminálja, akik nyelvjárást vagy egyéb nem sztenderd nyelvváltozatot beszélnek” – fejtették ki a tiltakozók. Szerintük a nyelvtudomány alaptétele, hogy az anyanyelv, illetve anyanyelvváltozat használatát nem lehet törvényekkel korlátozni és szabályozni, és a kodifikált változat ellen vétőket nem lehet büntetéssel sújtani. “Lelkiismeretes nyelvész nem gondolhatja, hogy bármely nyelvnek egyetlenegy, minden nyilvános nyelvhasználati színtéren, valamennyi – anyanyelvi és nem anyanyelvi – beszélő által használandó változata lenne.

A nyelvek időben és térben folyamatosan változnak, és a kőbe vésésükre történő kísérlet legfeljebb holt nyelvek esetében lehet sikeres” – hangsúlyozták a kutatók.

Magyar Hírlap