A Magyar Ifjúsági Konferencia, amely a magyarországi és határon túli országos magyar ifjúsági szervezetek, illetve a történelmi egyházak és a parlamenti pártok ifjúsági szervezetit tömöríti, is tiltakozik a szlovák nyelvtörvény ellen, ami ma lépett hatályba.

Tiltakozunk a szlovákiai államnyelvtörvény diszkriminatív rendelkezései ellen!

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) 1999-ben alakult a magyarországi és határon túli országos magyar ifjúsági szervezetek, illetve a történelmi egyházak és a parlamenti pártok ifjúsági szervezetinek részvételével. A MIK létrejötte óta azon dolgozik, hogy választ keressen arra, milyen perspektívát képzelünk el a kibővített Európai Unióban az egymáshoz számtalan szállal kapcsolódó Kárpát-medencei magyar fiatalok közösségei számára. Megalakulásakor – hazánk és a környező országok uniós csatlakozása előtt – még más lehetőségek között éltünk, mint napjainkban. Magyarország, Szlovákia, és Szlovénia, majd a későbbiekben Románia belépése az EU-ba a megnyíló, történelmi léptékű esélyek mellett számos megoldatlan kérdéssel is szembesítette a magyar fiatalokat. A mai napig a többségi nemzetállamok fellépései nem engednek bennünket megfeledkezni arról, hogy a tagság tényéből nem következik magától értetődően a kisebbségi magyar lét legfontosabb kérdéseinek megoldódása. Ennek legékesebb példája a szlovákiai nyelvtörvény.
Ezekre a kihívásokra a kétségtelenül létező folyamatos szakmai munka és egyeztetések folyományaként sem születtek mindmáig egzakt, átfogó jellegű válaszok. A szlovák állam nyelvtörvénye meg igenis ellentmondó és diszkriminatív. A kommunizmus legsötétebb pillanatait hozza vissza. Minden demokratikusan gondolkodó fiatal számára ez elfogadhatatlan és sértő.
Ezért mi, fiatalok, akik a Kárpát-medencében élünk, tiltakozunk a szlovákiai államnyelvtörvény diszkriminatív rendelkezései ellen!
A törvény jelenlegi formájában nem old meg semmilyen valós társadalmi problémát, feszültséget kelt és megalázó a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségekre nézve. Sérti jogaikat, nemzeti identitásukat, önérzetüket és emberi méltóságukat. Hazájukban másodlagos állampolgárrá degradálja őket kultúrájuk legfontosabb eleme, a nyelvük használatában. De sérti a többségi nemzet tagjait is, hiszen arra kötelezi őket, hogy besúgók és feljelentők legyenek, hogy gyanúval szemléljék szomszédjaikat, munkatársaikat, barátaikat, ahelyett, hogy békességben és barátságban élnének.
Követeljük, hogy szlovák állam az alkotmányának 34. cikkelye és a Kisebbségi Keretegyezmény 15. cikke szellemében a kisebbségekkel történt érdemi konzultációk alapján alakítsa a nemzetiségi politikáját. Ne döntsön nélkülük azon ügyekben, amelyekben ők is érintettek! Ne játssza ki egymás ellen a különböző nagyságú és más-más igényű közösségeket! Eljött az ideje egy átfogó, a nemzeti kisebbségek státuszát rendező törvény kidolgozásának, az EBESZ kisebbségi főbiztosa és az Európa Tanács ajánlásának megfelelően.
Ehhez a munkához a Magyar Ifjúsági Konferencia – mint a magyar ifjúsági szervezetek egyetlen határokon átívelő fóruma – kész minden szakmai segítséget megadni.

Tisztelettel:
Budapest, 2009. szeptember 1.

Szórád Gábor
Magyar Ifjúsági Konferencia
ÁB Elnök

Felvidék Ma