(Videóval kiegészítve) Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviseletében is felszólalt a szeptember elsején, az MKP által szervezett dunaszerdahelyi nagygyűlésen. Beszédét teljes terjedelemben közöljük.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és Markó Béla szövetségi elnök nevében, mint a Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke és a bihari küldöttség vezetője tiltakozom, nemzettársainkkal együtt tiltakozunk a szlovák államnyelvtörvény kisebbségeket sújtó módosításai ellen.

Az anyaország határain kívül élő magyarokként kiállunk felvidéki nemzettársaink anyanyelv használati jogaiért, tanúbizonyságot téve a magyar nemzethez való tartozásunkról.Egy nemzet fiaként, ha egyikünket bántják, mindannyiunkat bántják. Egy anyanyelvet beszélőként fáj, ha nem kiálthatjuk: Isten áld meg a magyart! bármely országban, hol magyar él e’ földön.

Híres partiumi elődünk, Kölcsey Ferenc, a Himnusz szerzője, 177 évvel ezelőtt Szatmár megyei követként hasonló ügyben, a magyar nyelv hivatalossá tétele érdekében érvelt a pozsonyi, ha egyeseknek jobban tetszik bratislavai illetve pressburgi országgyűlésben. Igaz, neki könnyebb dolga volt, csak a kiváltságaikat féltő magyar főrendeket kellett meggyőznie, nekünk most a nacionalista húrokat pengető szlovák kormánykoalíciót és parlamenti többséget kell jobb belátásra bírnunk. Sikertelenség esetén Kölcsey a fejedelemhez történő folyamodást helyezte kilátásba, mi az EBESZ, az Európai Tanács és az Európai Parlament segítségét kérjük.
Nemcsak minden magyar ember, hanem az európai közvélemény felelőssége is, hogy felemelje szavát a szlovák nyelvtörvény ellen, hisz az ember vele született joga a vele azonos nemzetiségűekkel közös anyanyelvükön értekezni.

Ez a nyelvtörvény nemcsak a magyaroknak árt, hanem az európai integráció szellemiségének és a demokrácia elveinek is. Ez a kérdés az egész Európai Unió ügyévé válik, így az európai és észak-atlanti döntéshozók felelőssége, hogy ne várják meg, amíg az etnikai feszültségek elterjednek és elmérgesednek.
De bizonyságot tenni arról, hogy e földön voltunk, vagyunk és leszünk és magyarul beszéltünk, beszélünk és beszélni fogunk: kötelességünk. E célból Lakatos Péter parlamenti képviselő kezdeményezésére a Bihar megyei RMDSZ Állásfoglalást fogalmazott meg, melyben tiltakozik a szlovák államnyelv törvény megszorító kitételei ellen. Ehhez az állásfoglalásához egy emberként csatlakozott a Romániában működő összes területi RMDSZ szervezet, további 25 civil szervezet és több mint 4000 polgár saját aláírásával. Mindezeket az iratokat szeretnénk átadni a Magyar Koalíció Pártja vezetőségének. Szolgáljon tanúbizonyságul, hogy egy ütemre dobban a szívünk.
Végezetül engedjék meg, hogy Kölcsey Ferenc: A magyar nyelv ügyében tett országgyűlési felszólalásának utolsó mondatát magam és remélem Önök számára is kötelező érvényűvé téve, idézzem: ,,… mert íme, én is, ki egyike vagyok a leggyengébbeknek, nyilván s egyenesen kimondom: előbb fog e kebel megrepedni, mintsem a nemzeti nyelvre nézve tett kívánságtól egy pillanatra is elálljak.” Isten engem úgy segéljen!

Felvidék Ma

 


 

Kapcsolódó írás:
A dunaszerdahelyi nagygyűlés összefoglalója