A Szabó Gyula Baráti Társaság és a Rimaszombati Városi Galéria „Szabó Gyula alkotásainak újraértékelése” címmel tartott szimpóziumot ma Pozsonyban, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában.
A délelőtt kezdődő rendezvényen PhDr.Szabó Kinga üdvözölte a meghívott vendégeket, majd Dr. Tomáš Štraus tartott előadást „A művész jellemzése és jelentősége a szlovák művészetben” címmel. PhDr. Kubička Klára Szabó Gyula monográfiáját ismertette, melyet 2007-ben, a művész születésének 100. évfordulója alkalmából adtak ki.
PhDr. Szabó Kinga bemutatta a losonci Szabó Gyula-emlékházat, majd a Rimaszombati Városi Galéria művészettörténésze, Mgr. Gabriela Garlatyová tartott előadást Szabó Gyula a XX. század 40-es éveiben alkotott műveinek újraértékeléséről, végül PhDr. Katarína Závadová CSc. Szabó Gyula grafikája és írásai című előadása hangzott el.
Az előadások, méltatások után szabad eszmecserére került sor.

Felvidék Ma, EM