(Fényképgalériával) Dunaszerdahelyen a Magyar Koalíció Pártjának Országos Elnöksége szeptember 1-jén, “Kiállunk a jogainkért” címmel tiltakozó nagygyűlést szervezett a DAC-stadionban, amelyen több mint tízezer ember vett részt az ország minden részéből, valamint Magyarországról, Erdélyből, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból is.

A rendezvényre érkezők folyamatosan töltötték meg a dunaszerdahelyi futballstadiont, ahol végül a színpad előtti és mögötti tribün és a karéjok is fokozatosan megteltek.

A nyitóműsorban a Csallóközi Néptánc Együttes, Európa Centrum Gyerekcsoportja lépett fel, majd Rigó Mónika énekelt a stadiont fokozatosan betöltő tömegnek. A füleki Pro Cultura Férfikar a Hűséghimnusz című dalt adta elő, amely a szégyenteljes december 5-i népszavazás kapcsán született. Kürthy Lajos, érsekújvári előadóművész Ábrányi Emil: Él a magyar című versét szavalta el.
Pázmány Péter, az MKP dunaszerdahelyi járási elnöke köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében kihangsúlyozta, hogy a nagygyűlés helyszíne, a csallóköziek, a mátyusföldiek és a szlovákiai magyarok számára sokkal többet jelent egy stadionnál, mert ez a helyszín az összetartozás jelképe is. Szinte az egész stadion az Összetartozunk! majd az “Itthon vagyunk!” rigmust skandálta.


Pázmány Péter

Pázmány Péter kiemelte, hogy a szlovákiai magyarság megtapasztalta, hogy milyen brutális a rendőrségi fellépés azokkal szemben, akik nem a hatalom által megszabott híd szerepét szeretnék betölteni, hanem egyenrangú polgárként akarják élni életüket másokat jogát nem sértve, de a magukéból egy tapodtat sem engedve. Dunaszerdahely államhatalmi eszközökkel leváltott polgármestere így folytatta: „Az elmúlt diktatúrák által a kisebbségnek szánt híd szerepéből nem kérünk és nem kértünk! Hisz ez a szerep nem vezet máshová csak a beolvadásunkhoz.” Az MKP járási elnöke szerint sokan próbálták elhitetni a szlovákiai magyarsággal, hogy jogaikat a többségi nemzet biztosítja, hiszen az uniós tagság erre biztosítékot nyújt. Viszont rámutatott arra, hogy Sólyom László magyar államfő kitiltása és az elmúlt hónapok szlovák kormánykoalíciós tevékenysége nagyon messze van az uniós normáktól.
A rendezvény két műsorvezetője Benkő Géza színművész és Csúsz Péter, az MKP losonci elnökségi tagja volt, akik a közönség minden rezdülésére reagáltak, nagyban hozzájárultak a hangulat fokozásához.
A köszöntő beszéd után megzenésített verseket adott elő a Kor-Zár együttes.
Ezután a szlovákiai magyar civilszervezetek képviselői következtek. Felszólalt Hrubík Béla, a Csemadok elnöke, Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke és Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke is.


Hrubík Béla


Pék László


Mézes Rudolf

Koltay Gergely dalaiból hallgathattak részleteket a jelenlevők, a Felvidéki Rockszínpad tolmácsolásában.
Ezután a tiltakozó szövegek ismertetésére került sor. Elsőként szlovák résztvevő, Ondrej Dostál, polgárjogi aktivista, a Konzervatív Intézet nevében a nyelvtörvény módosítását szorgalmazó petíciót aláíró polgárok álláspontját ismertette szlovák nyelven, megszólalását viharos taps fogadta.


Ondrej Dostál

Másodikként Petőcz Kálmán, Szlovákia egykori ENSZ nagykövete a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala álláspontját ismertette.


Petőcz Kálmán

A határon túli magyar szervezetek nevében Bíró Rozália, a Romániai Magyar Demokratikus Szövetségben a Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke, Nagyvárad alpolgármestere szólt, akit – az elkísérő ötven fős Bihar megyei delegációt is – hangos éljenzés fogadta.


Bíró Rozália

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka, Fekete Vince felszólalása után Lauer Edith az amerikai magyar szervezetek nevében szólt a tömeghez, aki megígérte, hogy a legfelsőbb amerikai fórumokon is ismertetik a szlovákiai nyelvtörvényt és annak a kisebbségeket korlátozó rendelkezéseit.


Lauer Edith

Végezetül Neszméri Tünde a szlovákiai magyar ifjúsági szervezetek nevében fogalmazta meg gondolatait.


Neszméri Tünde

Ezután a Ghymes együttesből Szarka Tamás és Gyula lépett színpadra és verset mondott Tóth Tibor, a Komáromi Jókai Színház igazgatója is.
Grendel Lajos Kossuth-díjas író, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának képviseletében szólalt fel. Őt követte Szarka László, a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének volt elnöke, a Selye János Egyetem Tanárképző Karának új dékánja.


Szarka László

Peczár Károly, az MKP pártigazgatója átadta Ollári Attilának a párt 1000 eurós ajándékutalványát a DAC ifjúsági csapatai részére, megköszönve, hogy a Dunaszerdahely városa ingyen bocsátotta a stadiont a rendezvény szervezőinek rendelkezésére.


Peczár Károly és Ollári Attila

A rendezvény zárószónoka, Csáky Pál szlovákul, angolul majd magyarul szólt a résztvevőkhöz.


Csáky Pál

Az MKP elnökének beszédét honlapunkon olvashatják.
Csáky Pál külön köszöntötte a rendezvény legidősebb résztvevőjét, a Pozsonypüspöki helyi szervezet tagját, a száz éves Ghyllányi bácsit.
Berényi József, az MKP elnökhelyettese felolvasta a nagygyűlés zárónyilatkozatát, amelyet a stadiont zsúfolásig megtöltő felvidéki magyarok elfogadtak.


Berényi József

A nagygyűlés végén Vadkerti Imre és Derzsi György az István a király c. rockoperából adtak elő részleteket. Amikor Derzsi György a Bánk bán opera híres áriáját, a Hazám, hazám dalt adta elő, akkor a stadionban áhítatos csend volt. Ezután a két fiatal énekes, a Felvidéki Rockszínpad tagjaival kiegészülve, az egész stadionnal közösen a Honfoglalás film betétdalát énekelték. A nagygyűlés a Himnusz eléneklésével zárult.
Rendőri intézkedésre a stadionon belül nem volt szükség, bent csak az MKP rendezői ügyeltek a rendre. A stadionon kívül azonban több egyenruhás rendőr is állt és készenléti egységek is tartózkodtak a városban, de semmilyen incidensre nem került sor. Egy helybeli férfit a rendőrség elvitt az esemény előtt, mivel az nehezményezte, hogy a gyűlésre igyekező tüntetőket az útról lekényszerítik a rendőrök. Szóváltás alakult ki közöttük, aminek az lett a vége, hogy a dunaszerdahelyi kapitányságra szállították a fiatalembert. Fél órás kihallgatás után elengedték 30 eurós büntetéssel.

A tüntetők soraiban ott voltak a Most-Híd új szlovákiai párt elnökségi tagjai is, az egyik félreeső szektor sarkában, közel a kijárathoz.

Felvidék Ma, Fotók: Atos, Gajdos Erzsébet, Kerekes András, Zborai Imre 

További képek a Picasa képgalériában