A Csemadok pozsonypüspöki szervezete immár évről évre megemlékezik azokról a falubeliekről, akik Csehszlovákiában a második világháború utáni bosszút lihegő, az egész magyar etnikum megsemmisítésére törő gátlástalan és nacionalista  politikának a deportáltjaiként, kényszer-kitelepítettjeiként az áldozatai voltak.
Nemcsak a püspökiek, hanem valamennyi dél-szlovákiai magyar község és kisváros sem feledkezik el  azokról, akik soha  többé nem térhettek vissza őseik földjére. Évente fájdalmas és szertartásos ünnepségeken (emlékbeszéd, istentisztelet, a még élők meghívása stb.) siratják el a már holtakat és vigasztalják az élőket, kifejezve irántuk a tiszteletet, szeretetet, ragaszkodást és az elszántságot, hogy az őket ért jóvátehetetlen embertelenséget, a szülőföldről való elűzésüket soha nem felejtjük el.
Nem feledhetjük, hisz példátlan volt az a leszámolás, melyet a németekkel és a magyarokkal szemben követtek el. 1945 őszétől 1947 végéig a kötelező munkaszolgálatra hivatkozva 45 ezer szegényparasztot, 11 548 szegény családot, ezzel együtt 5 422 hat éven aluli gyermeket hurcoltak Csehszország területére. További jogszabályok, a Szlovák Nemzeti Tanács 64/ 1946-os számú  (május 14-én elfogadott) rendelete elrendelte a magyar nemzetiségű személyek teljes földtulajdonának, minden mezőgazdasági ingatlanának az elkobzását. Sorolhatnánk a borzalmakat… E rendeletek sora abban az időben a szlovákiai magyarság lelki biztonságát ingatták meg és a kiszolgáltatottság helyzetét zúdították a magyarságra.

A Csemadok pozsonypüspöki szervezetének elnöksége ezért határozta el, hogy felhívással fordul az érintett községek és kisvárosok vezetőihez, tegyük közös és szomorú emléknapunkká a magyarságot ért negyvenöt utáni tragédiát, amelynek a következményeit mind a mai napig szenvedjük. Legyen közös emlékezésünk napja minden évben október 7-e. Ezen a napon szálljon az egekbe a fohász, szóljon értük és az  ország vezetőihez a magyarság tragikus sorsára emlékeztető  beszéd, és konduljon meg – minden érintett helyen – a még élőket hazahívó harangszó.

Pozsony, 2009. október 23.
A Csemadok  pozsonypüspöki  
szervezetének elnöke: Nagy Elza, és  a további támogatók: Dobos László, Duba Gyula, Koncsol László, Mács József, Tőzsér Árpád, Takács András

Felvidék Ma