Hétvégén Zánkán tartotta huszadik ülését a Magyar Ifjúsági Konferencia, Felvidékről a Diákhálózat, a Fiatal Reformátusok Szövetsége, a Keresztény Ifjúsági Közösségek, a Magyar Ifjúsági Közösség, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Via Nova ICS és új tagként a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata vett részt. A konferencia zárónyilatkozatában a felvidéki nyelvtörvénnyel is foglalkozik.

2009. október 16-18. között Zánkán, a Gyermek és Ifjúsági Centrumban tartotta ülését a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK). A programon Rauh Edit szakállamtitkár és Bodor Tamás főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) tartott tájékoztatót a kormányzat ifjúsági szakmai tevékenységéről. Veres Judit igazgató az FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat a MIK-et segítő, a határon túli és magyarországi ifjúsági tagszervezetek az aktuálisan elvégzett munkájukról számoltak be. Szórád Gábor, a MIK Állandó Bizottságának elnöke beszámolójában hangsúlyozta az önkéntesség szerepét és bemutatta a stratégiai célok megvalósulásának helyzetét. A MIK módosította szervezeti és működési szabályzatát, elfogadta szakmai-etikai kódexét, illetve a titkárság tevékenységével kapcsolatos feladatmegosztást és munkarendet. A fiatalok aktuális kérdésekről konzultáltak a magyar Külügyminisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal képviselőivel, és szekcióüléseken foglalkoznak a tagszervezetek közötti kapcsolatépítéssel. A MIK előkészítette megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi ülését is, amelyre 2009. november 27-én Budapesten, a Hadtörténeti Múzeumban kerül sor.
A magyar ifjúság legmagasabb szintű közös fórumának képviselői megfogalmazták: a határon túli magyar ifjúsági szervezetek alapvető érdeke, hogy programjaik, célkitűzéseik végrehajtásához a magyar államtól kapott támogatások hatékonyabb felhasználása érdekében javaslattételi jogot szerezzenek. A MIK felhatalmazta az állandó bizottságának elnökét, hivatalosan kérje a szervezet tanácskozási joggal felruházott képviselőjének részvételét a Szülőföld Alap Regionális Egyeztető Fórumának, illetve a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának munkájában.
A jelenlévő képviselők aggodalmukat fejezték ki a kárpátaljai magyar nyelvű köz- és felsőoktatást veszélyeztető új ukrán állami szabályozás, illetve a felvidéki magyarságot hátrányosan érintő szlovák nyelvtörvény bevezetése miatt. A MIK ezúton felkéri a magyar állam közjogi méltóságait és képviselőit, hogy járjanak el a kisebbségvédelemmel foglalkozó nemzetközi fórumokon, kétoldalú tárgyalásokon a felvidéki és kárpátaljai magyar kisebbség érdekében.
A Magyar Ifjúsági Konferencia üdvözölte a szerb parlament által elfogadott nemzeti tanácsokról szóló törvényt, amely a magyar nemzetpolitika utóbbi éveinek egyik legnagyobb sikere. A Konferencia bátorítja a vajdasági magyar fiatalokat arra, hogy minél nagyobb számban iratkozzanak fel a magyar kisebbségi választójogi névjegyzékre, amely lehetővé teszi a vajdasági magyarság kisebbségi önkormányzatának közvetlen úton való megválasztását.
A MIK döntött arról, hogy 2010 tavaszán megrendezésre kerülő soros ülését Kárpátalján tartja.

Zánka, 2009. október 17.

Felvidék Ma, MIK