Az Ipolysághoz közel fekvő Felsőtúr községben október 18-án vasárnap Lourdes-i barlangot szenteltek az esti szentmise után a templomdombon. A szentelést megelőző szentmisét Pintér Zoltán zsitvabesenyői lelkiatya, szentszéki bíró és püspöki tanácsos mutatta be.

A hívek közadakozásából épült barlangot ThDr. Karaffa János helyi plébános kezdeményezésére állították fel a túri hívek. A szentmise elején a helyi plébános köszöntötte a főcelebránst és az ünnepre érkező magyarországi és felvidéki lelkiatyákat.

A képekre kattintva nagyobb felbontásban nyílnak meg!

Pintér Zoltán szentbeszédében a Mária-tiszteletről szólt, felelevenítve gyerekkori család élményeit is, amelyek meghatározóak egész életében és a családi Mária-tisztelet példája végigkíséri Őt papi munkásságán keresztül is. A helyes Mária-tisztelet nem elvezet Jézustól, hanem közelebb visz Hozzá – mondta szentbeszédében a szentmise főcelebránsa. Pintér atya szólt még a rózsafüzérimádságról, a népi vallásosságról is és azokról a szentírási helyekről, amelyek a Mária-tisztelet hitelességét indokolják.

A szentmise végén az Oltáriszentséggel kivonulva, majd azt a felszentelendő Lourdes-i barlangban elhelyezve került sor a túri hívek adakozásából elkészült Mária-barlang megáldására. Az ünnepség a Boldogasszony Anyánk eléneklésével zárult.

Felvidék Ma, Pázmaneum
Fotók: atos