A pozsonyi és környéki magyarok Jeszenák János sírboltjánál és Rázga Pál sírjánál emlékeznek meg, a Kecske-kapui evangélikus temetőben, október hatodikán. A koszorúzás ünnepi szónoka Duka Zólyomi Árpád, a CSEMADOK Városi Választmányának elnöke és a Petőfi Sándor Emlékműbizottság elnöke volt.

A megemlékezést Saróka Liliána, a pozsonyi Duna utcai gimnázium diákja gitárjátékával és énekével kezdte, majd Neszméri Csilla köszöntötte az egybegyűlteket. „Jeszenák János sírboltjánál emlékezünk, vele együtt a többi pozsonyi vértanúra is: Mednyánszky László báró, honvéd őrnagyra, Baldini János mérnök, főhadnagyra, Barta József, honvéd őrmesterre, Gruber Fülöp, honvéd tüzérhadnagyra, Dressler Dániel Keresztély, nagy hagyományú csallóközi család sarjára, Petőcz György, másodalispánra, Nimnichter János, sütőmesterre, Stift József, földbirtokosra, Tóth József, földes gazdára, Bugyik József, béresre, Treksler Ferenc, községi jegyzőre, Rázga Pál evangélikus hitszónokra, Mészáros Dávid katolikus plébánosra. Emlékezni kell, mert a múltból tanulhatunk, mert a múlt nagyjait meg kell tudnunk becsülni, mert múlt nélkül nincs jelen és jövő” – mondta Neszméri Csilla.
A megemlékezés ünnepi szónoka Duka Zólyomi Árpád volt, aki elmondta: Múltunkon végigvonul az öröm és a bánat, a dicsőség és a fájdalom, a sikerek és a kudarcok sorozata, de mindig volt annyi erőnk, hogy fölegyenesedjünk. Átvészeltük a megpróbáltatásokat és a jogtalan meghurcoltatásokat is. Mi itt vagyunk, élünk, dolgozunk és alkotunk.

További képek a Képgalériában – KLIKK

Történelmünk gyászos és dicső eseményei, amelyekről rendszeresen megemlékezünk, azt bizonyítják, hogy nemzetünk számára nincs nagyobb érték, mint a függetlenség és a szabadság – és ha kell megküzdünk érte. (…) Kötelességünk emlékezni azokra is, akik életüket áldozták nemzetükért, a jövő nemzedékeiért. Mindig voltak olyan kiemelkedő egyéniségek, akik szilárd jellemükkel, példaadó magatartásukkal, bátor cselekedeteikkel – helytállásukkal – mentették meg népünket és vezérelték az anyagi és a szellemi felemelkedés útján. Mindig voltak hőseink, akik nem hagyták elvérezni nemzetünket, akik akár életük feláldozása árán is – helytálltak. De nemcsak a nemzet nagyjainak tettei, hanem a magyar nép számtalan egyszerű fiának bátorsága és merészsége is kellett ahhoz, hogy megmaradjunk, itt legyünk a Kárpát-medencében, szülőföldünkön, Európában. (…) Míg Aradon egy nap alatt mondták ki és hajtották végre az ítéletet, Pozsonyban 1849 januárjától július végégig működött a vérbíróság, amely nem tábornokokat, hanem egyszerű polgárokat küldött a halálba.
A bazini születésű Rázga Pál evangélikus lelkészt 1849. június 18-án hajnalban végezték ki. Bűne az volt, hogy hazafias beszédeiben a szabadságharc támogatására buzdított és Nemzeti gárdást szervezett. (…)
Báró Jeszenák Jánost Nagyváradon fogták el és a pesti Újépületben végezték ki 1949 október 10-én. Főrendi ellenzéki politikus, a nyitrai vármegye főispánja volt, majd a felvidéki felkelők ellen küzdő csapatok kormánybiztosává nevezte őt ki Kossuth Lajos. A forradalom után megadta magát az oroszoknak, akik kiadták őt Haynaunak. Hamvait csak 1867-ben hozták haza szülővárosába és helyezték el – nem messze a Ventúr utcai szülőházától – e családi sírboltban. (…)
Az 1849-49-es szabadságharc történelmünk utolsó olyan eseménye, amely mozgósította és összefogta az egész magyar nemzetet. (…) Elődeinktől a hitet és az elszántságot örököltük. (…)
Mély főhajtással és őszinte tisztelettel adózzunk az aradi és a pozsonyi vértanúk emlékének. A szabadságharc valamennyi harcosának és hősének, akik a szabadságukért és függetlenségükért küzdöttek. Magatartásuk, helytállásuk, múltunk és dicső történelmünk adjon erőt mindennapi küzdelmünkhöz. Adjon erőt ahhoz, hogy megmaradjunk és jogbiztonságban, magyarként élhessünk szülőföldünkön úgy, hogy szülőföldünk legyen a hazánk. Mély meggyőződéssel valljuk, hogy >Haza csak ott van, ahol jog is van<”
Duka Zólyomi Árpád beszéde után, Brezovszky Erika, a Duna utcai gimnázium diákja, Ady Endre: Október hatodika című versét adta elő.
Miután az emlékezők elhelyezték a koszorúkat Jeszenák János sírboltjánál, Rázga Pál sírjánál. Duka Zólyomi Árpád köszönetét fejezte ki a Pro Patria Honismereti Szövetségnek, amiért lelkes munkával felújíttatták a tavaly nyáron egy viharban megsérült sírkeresztet, majd itt is elhelyezték a résztvevők az emlékezés virágait.

Felvidék Ma