Bauer Edit, a felvidéki magyarság EP képviselője egyik kezdeményezője volt a kisebbségek nyelvhasználatát érintő vitának az Európai Parlament plenáris ülésén. Most az ő felszólalásának teljes szövegét közöljük:
“Az európai népek nyelvei, kultúrája összességében alkotják Európa kulturális örökségét, tekintet nélkül arra, nemzeti kisebbségek, vagy a többség nyelvéről legyen szó. Ugyanakkor a nyelvhasználat az alapjogok szerves részét képezik, erről szól az Alapjogok Kartájának 22. cikkelye.
Nem véletlen, hogy a nemzeti közösségek rendkívül érzékenyek minden jogsértésre ezen a téren.
Én annak a több mint félmilliós kisebbségnek a nevében emelek szót a szlovákiai nyelvtörvény szeptember 1.-én életbe lépett módosítása ellen, melynek jogait a törvény egyes cikkelyei sértik és korlátozzák. Néhány példa:
– a törvény 8.cikk 4.bekezdése előírja, hogy az orvos a beteggel azokon a helyeken, ahol a kisebbség aránya nem éri el a 20%-ot, államnyelven kommunikál, ahogy a szociális munkás is a klienssel, mint ahogy a tűzoltó, a mentős is szolgálatban, tehát tűzoltáskor, mentés közben szlovákul kell, hogy a károsulttal, ill. a beteggel beszéljen /6.cikk, 1.bek/
– a hirdetések szövegét /8.cikk,6.bek/ először államnyelven kell megjeleníteni, nagyobb vagy legalább akkora betűkkel, mint a másnyelvű szöveget. Ez nyilvánvalóan azt az üzenetet hordozza, hogy az első nyelv fontosabb, a másik alárendelt és másodrendű.
– a törvény 9. cikkelye olyan bírságokkal sújtja a nyelvhasználat ellen vétő jogi személyeket, de a kisvállalkozókat is, melyek aránytalanok, és egyáltalán, miért büntetendő az, aki saját anyanyelvén beszél?
Egy ilyen törvényt nyilvánvalóan jól végrehajtani nem lehet.
Elnök Úr, a szlovák törvényhozás ahelyett, hogy a belső jogrendbe emelte volna azokat a kőtelezettségeket, melyeket az ET Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájának ratifikációjával magára vállalt, egy olyan nyelvtörvényt hagyott jóvá, mely ezzel szöges ellentétben van.
Nem is a kétnyelvűségre törekszik, hisz a kisebbségi nyelv ismeretét még a közszolgáltatásban dolgozók esetében sem nem feltételezi, sem nem ösztönzi.
Elnök úr, ha az európai intézmények az ilyen törekvéseket, melyről tudjuk, hogy nem egyediek, szó nélkül hagyná, utat nyitna az előretörő nacionalizmusoknak, melyek nemcsak az európai értékeket, de magát a közös Európa eszméjét is veszélybe sodorják.
Elnök Úr, örülök, hogy az EP napirendjére tűzte ezt a vitát, és nagyra becsülöm a Parlament elnökének, Jerzy Buzeknek világos állásfoglalását, hogy a törvényt meg kell változtatni. Ugyancsak nagyra becsülöm a Bizottság egyértelmű véleményét, miszerint a kisebbségi jogokat védeni, nem korlátozni kell.”
Bauer Edit, 2009. november 24, EP plenáris ülésén elmondott beszéde.

Felvidék Ma, pog