Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából 2009. október 25-én emléktáblát és domborművet lepleztek le Bátorkeszin. Az alkalomra a IV. Bátorkeszi István Napok nyitórendezvényeként került sor.
A domborművet a református templom oldalán állíttatta a Bátorkeszi Református Egyházközség presbitériuma és a bátorkeszi Alap Polgári Társulás. A mű alkotója a község szülöttje, Gáspár Péter M.S. mester-díjas pozsonyi szobrászművész, aki vörösesbarna gránitlapra szerelt, részleteiben körplasztikai igénnyel mintázott bronz domborművet készített, melyen a genfi katedrális szószékén dús drapériába öltöztetett, jellegzetes kalapos alakban ábrázolja a reformátort, aki feje fölé két kezében nyitott Bibliát emel, ezzel is kifejezve a kálvini gondolatokat: egyedül a kegyelem, egyedül a Szentírás, egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által tartatunk meg, és mindezért egyedül Istené a dicsőség.
Ezt hivatott kifejezni ez a Felvidéken egyedülálló alkotás, melynek megvalósításához a budapesti Szülőföld Alap és a budapesti Oktatási és Kulturális Minisztérium nyújtott hathatós anyagi támogatást a Magyar Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakmai felügyelete alatt.
A leleplezés előtt ünnepi beszédet dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházkerület tiszteletbeli püspöke, a Kálvin Emlékbizottság elnöke mondott. Többek között arra hívta fel az ünneplő gyülekezet figyelmét, hogy bár bizonyára maga Kálvin lenne az első, aki tiltakozna a személyét megmintázó domborművek ellen, mégis méltó, hogy ilyen módon is megemlékezzünk a reformátorról, de úgy, hogy közben ne feledkezzünk el tanításáról, és legfőképpen arról, akire ő is egész életében és szolgálatában mutatott.
A leleplezést követően a Bátorkeszi Református Egyházközség presbitériumának nevében Czinke Zsolt és Czinke Tímea lelkészek, valamint Udvardy Tibor és Szenczi Andor gondnokok koszorút helyeztek el. A Komáromi Református Egyházmegye képviseletében Dobai Sándor esperes és Gál Sándor egyházmegyei gondnok, az ALAp Polgári Társulás nevében Dolník Tibor elnök és Kajtár Erika elnökségi tag koszorúzott. Az ünnepi megemlékezést a Bátorkeszi Református Egyházközség kórusának szolgálata, és az apácaszakállasi Cédrus keresztyén zenekar tette meghittebbé.

Czinke Zsolt
bátorkeszi lelkipásztor

Felvidék Ma