Kitűzték a komáromi Szent Imre Kollégium felszentelésének időpontját. A Pázmaneum Társulás tájékoztatása szerint erre december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén kerül sor.
Az ünnepség 10 óra 30 perckor kezdődik a Szent András-plébániatemplomban, ahol Mons. Róbert Bezák, a Nagyszombati Főegyházmegye érseke és Mons. Bíró László tábori püspök közösen mutat be szentmisét. Déli tizenkét órakor kerül sor a Szent Imre Kollégium megáldására, amelyet a két egyházi méltóság közösen végez majd.
Az alábbiakban Madarász Róbertnek, a Marianum igazgatójának levelét közöljük:
„Nagy tisztelettel és örömmel adom hírül, hogy Isten kegyelméből és a felvidéki katolikusok összefogásából felépült a komáromi Szent Imre Kollégium!
Hatévnyi kitartó ima, munka, embertársainkba és Istenbe vetett bizalmunk gyümölcseként 2009. december 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén megnyitja kapuit a szlovákiai magyar katolikus fiatalok 2. világháború utáni első középiskolai kollégiuma!
A komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont részeként fog működni. Nem titkolt célja, hogy a szórvány– és peremvidéken élő magyar gyerekeknek nemzetiségüket megőrző szellemi műhelyt biztosítson. Keresztény intézményként ugyanazt a célt hivatott megvalósítani, mint a Marianum: hogy a szlovákiai katolikus magyarság számára papot, tanítót és értelmiséget neveljen. Olyan fiatalokat, akik a Magyarok Nagyasszonya pártfogásában bíznak, Szent Imre herceg hősies tisztaságát eszményként követik és tanulmányaikat befejezve visszatérnek, hogy közösségük javára és Isten nagyobb dicsőségére munkálkodjanak…
2010. szeptemberétől várható, hogy a kollégiumot besorolják az iskolai hálózatba. Ekkortól várható, hogy állami finanszírozás érkezzen. Emiatt kérem további támogatásukat, hogy kollégista diákjaink méltó elszállásolását, neveltetését addig is biztosítani tudjuk!
Hatodik éve, hogy segítséget kértünk, mert önerőből nem tudtuk volna felépíteni a Szent Imre Kollégiumot. Kérésünket meghallgatták az égiek — és segítség érkezett. Jóleső érzés, hogy számos jóakaratú embernek fontos ez az intézmény. Voltak plébániák, ahol gyűjtést szerveztek, terjesztették téglajegyeinket, de sok apró magánadomány is érkezett. Pályázatok útján is sikerült támogatást szereznünk. Meglepő volt közönyösnek tűnő korunkban az összefogás, az önzetlenség, a nemeslelkűség, mellyel naponta találkoztunk. Meglepően sokan voltak, akik felvállalták az ügyünket és a maguk szerény módján segítettek. Diákjaink a persely koppanó filléreivel járultak hozzá az építéshez, más a munkáját, a tehetségét, öregkorára összekuporgatott pénzét, vagy éppen az imáit ajánlotta fel értünk… Püspökeink és papjaink is a határ mindkét oldaláról jeleskedtek, hiszen gyors segítség kellett! Mindezek eredménye lett, hogy embertelen korunkban, a gazdasági válság közepette jelesre vizsgázott a SZERETET.
A MARIANUM régebbi és újabb történetéhez egyaránt hozzátartozik a tetterőn alapuló összefogás, hiszen az 1929-es indulás, és az ezt követő újraindítások sem történhettek volna meg e nélkül. Közadakozásból épült fel az iskola, s most a kollégium is.
Önzetlenségből, nemes, tiszta szándékból jött létre, ezért méltó a Szent Imre Kollégium ünnepélyes megáldásának időpontja is: december 8., Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe. E napon 10.30-kor hálaadó szentmisét mutatunk be a Szt. András-templomban, majd 12.00-tól a kollégium ünnepélyes megáldása és megnyitása következik. Mindkét eseményre szeretettel várjuk z érdeklődőket!
Isten fizesse meg az irántunk megnyilvánuló jó szándékot, a segítséget! Nemes áldozatunk tegye lehetővé, hogy a szlovákiai keresztény magyarok hosszú ádventjét áldott karácsony követhesse!”

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Madarász Róbert, a MARIANUM igazgatója

Felvidék Ma, Pázmaneum