Október 31-én, a reformáció emléknapján ünnepélyes keretek között megnyílt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Református Tudományos Gyűjteménye az egykori Samarjai-házban.

„Egy élő intézményt szeretnénk, amelynek része ez az 500 esztendő is, amelyet itt bemutatunk” – mondta B. Kovács István, a gyűjtemény igazgatója, s ezt a gondolatot fűzte tovább Fazekas László püspök, aki szerint „itt és most a múltba tekintünk, de a jelenben a jövőt készítjük el az utódainknak, s ez a múlt olyan építőkövekből áll, amelyek erőt adnak az elkövetkező nemzedékeknek is”. A kiállítótermek a református egyház kezdetétől máig kísérik végig a sokszor gondterhelt történelmi korszakokat, s elsősorban a felföldi eseményekre fókuszálnak. B. Kovács külön köszöntötte Gérecz Lajosnét Tornaljáról, aki annak idején abban a beretkei árvaházban nőtt fel, amelyet napra pontosan nyolcvan esztendővel ezelőtt adtak át. Az ünnepségen jelen volt a budapesti Miniszterelnöki Hivatal képviseletében Kuzmány István, Szerencsés János kassai főkonzul, Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Csomós József, a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke, Erdélyi Géza nyugalmazott püspök és számos más közéleti személyiség.
A gyűjtemény előélete 2002-ben kezdődött, amikor törvény született a tudományos gyűjtemény létrehozásáról. A Magyar Református Egyház Zsinatának köszönhetően sikerült pénzt szerezni, s megvásárolni az ún. Samarjai-házat, amelyet egykori tulajdonosaiktól a Beneš-dekrétumok alapján koboztak el. Támogatta az épület felújítását a Szülőföld Alap, a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma és magánszemélyek, akik munkájukkal segítették a kiállítás létrejöttét. B. Kovács külön kiemelte Václav Kinga, Gyenes Gábor, Szászi Zoltán és Slavo Haľama segítségét, akik a kiállítási anyagok összeállításában közreműködtek, köszönetet mondott László Ottónak, aki a kovácsoltvas kaput készítette el anyagáron, valamint a Kovács Zoltán vezette RENOVA cégnek, amely a felújítást végezte.
„Igen nagy dolog történt itt ma”, mondta üdvözlő beszédében Csomós József, „hiszen ez, ami itt ma megnyílt, nem a miénk, ezek mi vagyunk”.
Koncsol László volt főgondnok szintén szólt az egybegyűltekhez, aki kiemelte, hogy a „gondolat falai között vagyunk, s ugyan emberfőben folyamatosan fogyogatunk, de szellemileg reformkorát éli a református egyház Felvidéken. Volt időszak, amikor maga az Egyház volt az ország, de mindig rossz időszak következett, amikor az állam és az emberek elfordultak az egyháztól” – tette hozzá. Az ünnepség, amelynek fényét a hanvai református gyülekezet női kórusa emelte Németh Aladár vezetésével, istentisztelettel zárult, s az érdeklődők megtekinthették a nemrég felújított Ferenczy István-kriptát is.

Felvidék Ma, Juhász Dósa János