Béla és Ti, többiek!
Az elnevezéseknek rendszerint átvitt értelme is van, úgy, mint a neveknek. A Híd az rossz ómen. Németh László Most Punte, Silta című cikkében a kelet-európai népek tejtestvériségéről értekezett. S ezután jöttek a második világháború borzalmai, és a magyarirtások. 1992-ben jelent meg a Mosty c. lap, mely először a cseh-szlovák, majd a cseh-szlovák-magyar-lengyel kapcsolatokat kívánta elősegíteni. Élt 15 évet, az érdektelenség fullasztotta meg. De van még vérfagyasztóbb előzmény is.

Ha Karinthy Frigyes ott lett volna, tán megkérdezi Egyházkarcsán: Miért mond maga mindent kétszer, prečo hovoríte všetko dvakrát? A mai generációk már jól megtanultak szlovákul, csak hát hiába mondjuk a másik fél anyanyelvén, nem értenek a szóból. Ők nem mondják a mi nyelvünkön.
Volt, aki azt mondta Rólad Egyházkarcsán, hogy Téged hiteles személynek tart. Te garancia vagy a tisztességes politikát illetően. Ő már korábban is biztosítani kívánta jóindulatú támogatásodat. Bizonyára hihetünk neki, mert ő is a tisztesség mintapéldánya: ha mások 10%-os sápot vágnak zsebre, ő a dupláját követeli. Ezért hívják Mr. Húsz Százaléknak széles e hazában. Köszönjük, hogy megszabadítottad az MKP-t tőle!
Engedd meg, hogy személyes tapasztalataim kapcsán ne járjalak körül füstölővel, még ha pillanatnyilag Te vagy is a legnépszerűbb szlovákiai magyar politikus. Hidd el, ez csak átmeneti állapot.
Amikor még az MKDM-et vezetted, hallani sem akartál a három párt egyesüléséről. Amikor ráébredtél, vagy megsúgták Neked, hogy ez elkerülhetetlen, akkor hirtelen az egyesülés élére álltál, hogy learasd a dicsőséget. Most nem térek ki az MKDM-ben lezajlott botrányokra, sem arra, hogy egy besúgó volt a főtanácsadód, aki korábban Duray Miklóst börtönbe juttatta.
Nyolcéves kormányzati időszakotok következett, amikor is semmilyen érdemleges, hosszútávú eredményt sem sikerült elérnünk, a Selye Egyetemet kivéve. De lehet, azt is főiskolává fogják visszaminősíteni. A beneši dekrétumokat és az autonómiát lesöpörted az asztalról, a nyelvtörvénnyel, mely rejtett akna lett, mit sem törődtél. Nem kell Cavintont bevennünk, hogy emlékezzünk rá, amikor többször is kijelentetted, aki itt autonómiáról mer beszélni, azt popón billented! Kit képviseltél ezzel a kijelentéssel? Erre tőlünk nem kaptál mandátumot!
Amikor faképnél hagytad az MKP-t, azzal érveltél, hogy mandátumodról nem mondasz le, mert sokan Téged karikáztak. Csakhogy Téged mint az MKP elnökét karikáztak. Egyáltalán nem mint személyt, mely független bármilyen párttól. Ha ezt a logikát követjük, akkor azt mondhatnánk, az emberek nem Bugárra, hanem Bélára voksoltak. Azért szavaztak Rád, mert balek módon azt remélték, érdekeiket fogod védeni. Ők jóhiszeműen a párt programjára is szavaztak, nem arra, hogy miután ellehetetlenítetted, azt otthagyd egy zsírosabb konc reményében.
Ezzel csak a gyászos emlékű december 5-ét igazoltad. Miért állnának ki a magyarországiak olyan nyámnyila nemzettestvérekért, akik saját jól felfogható érdekük ellen kívánnak öngyilkosságot elkövetni?! Van baj odaát elég, ilyen teszetosza koloncra nincs szükség! Milyen jó példát mutatunk hűségből és helytállásból!
Amikor Te voltál az elnök, gyakorta előfordult, hogy más véleményt nem engedtetek szóhoz jutni, s Neked ehhez egy szavad sem volt. Asszisztáltál. Amikor egy alkalommal 5 percet kértem, hogy kifejtsem, a beneši dekrétumok miért eleve érvénytelenek, megígérted, a tanácskozás végén időt kapok, ezt mégsem teljesítettétek! Szóltál? „Nyílt párbeszéd”? A. Nagy László is úgy nézett rám, mintha a Marsról pottyant volna közénk. Csak épp nem volt zöld.
Amikor javasoltam, EU-parlamenti képviselőink kötelezően számoljanak be ott végzett munkájukról, akkor alapszabályunkkal ellentétben, nem engedtétek még szavazásig sem a javaslatomat.
Eldöntöttük, s ezt határozatban az OT el is fogadta, ha nem sikerül kivívni a területi elrendezést úgy, ahogyan óhajtjuk, kilépünk a kormányból. A következő OT-nak csak erről kellett volna döntenie. Mégis szégyenszemre tovább statisztáltunk a kormányban. Akkor sem tettél ellene, hogy az elfogadott és kötelező döntés értelmében cselekedjünk. Pedig akkor lehettek volna szlovák partnereink is, hiszen ők Szepes megyét óhajtották. Cserbenhagytuk őket!
Amikor a párton belül javítani akartam a helyzeten, a helyi elnökség megbízásából körlevelet írtam. Te etikai bizottság elé idéztél, mely semmit sem tudott nekem felróni. A címzettek közül senki sem mert válaszolni. Néhányan csak négyszemközt helyeseltek. Ez volt az általad képviselt párton belüli nyitottság, ugye? Nagy meteorológusunk, A. Nagy László legalább nem alakoskodott. Az OT tárgyalásain az elnökségi asztalnál a laptopjába bújt, és oda sem figyelt, miről tárgyalunk. Ezzel őszintén megüzente, fiúk, tárgyalhattok bármiről, mi már eldöntöttük! Hányszor ültünk úgy, hogy tudtuk, cinkelt kártyákkal játszotok. Szinte fényképszerűen égett emlékezetembe néhány jelenet, mely mintha egy maffiafilmből lett volna kivágva.
Neked csak bólogató Jánosokra volt és van szükséged. Persze számodra kényelmesebb volt gyakorta Kassára utazni és Schuster főpolgármester kegyeit keresni, hogy sütkérezzél népszerűségében, de azt elutasítottad, hogy akár egy kávé mellett valaki elmondja Neked, mi a valós helyzet Kassán. Te jobban tudtad s ezért messze elkerültél bennünket! Most meg azt hirdeted: „beszélgessünk”. „Hallgassuk meg az embereket.” – mondod Most. Néha meg sem értetted, mit üzenünk. Miért gondolod, hogy elhisszük, ezután másképp lesz? Ennek ellenkezőjéről számtalanszor meggyőződtünk. De a legszomorúbb és egyben legvérlázítóbb Agócs Béla öngyilkossága volt. Igen, az általad vezetett MKP kergette őt a halálba. Nem voltál hajlandó leülni vele még vitatkozni sem! Így vér tapad az MKP „kezéhez”! Ugye, ez a tisztesség!
Amikor a Tisza ciánmérgezést kapott, nem utaztál le megnyugtatni az embereket. Csak amikor a halva született kövesdi repülőtér körül ügyködtél, mert zsíros koncot reméltél, utaztál le, de amikor nem lett belőle semmi, már nem mentél el vigasztalni az embereket elmaradt, remélt munkahelyeik miatt.
A lista esetleges és távolról sem teljes, de azt bárki folytathatja, aki az elmúlt húsz év politizálásában részt vett és önkéntelenül is besározódott.
Honnan veszed hát a bátorságot, hogy kiállj és Most Hidakat építs, melyeket korábban a háttérből robbantgattál!?
Nem cseng hitelesen, ha Most arról beszélsz, hogy kompromisszumkészségre van szükségünk, hiszen a múltban a Te vezetésed alatt hátráltunk bele az elvtelen megegyezésekbe. Tisztesség, felelősség, bizalom – ezek lettek Mostani alappiléreitek. Ezelőtt is így politizáltál? S hallgatom a frázisokat: „együttműködés, nyitottság, tisztesség, felelősség…” Mintha csak egy 80-as évekbeli kommunista pártgyűlésen ülnék.
Tudod, kiknek a Híd a szimbólumuk? Az agymosást alkalmazó szcientológusoknak. Az egyik alternatívaként a Hídról való vízbeesést említetted. Kellemes befürdést! Vagy itt kellene keresnünk a háttérben szerényen megbúvó szponzorokat!?
Elfelejtetted a leckét? Az MKDM egykor törleszkedett a Čarnogurský vezette KDM-hez. Az FMK viszont a Nyilvánosság az Erőszak Ellen mellett próbált hídszerepet vállalni. Mindkét kísérlet csúfosan megbukott. Egyetlen szlovák pártnak sincs elfogadható kisebbségi programja. Az Együttélés volt az egyedüli, mely nyitott a romák, ukránok, ruszinok, németek felé. Amikor a három mozgalom egyesült, akkor Te ellenezted, hogy a továbbiakban a többi nemzetiség is kapcsolódjon hozzánk. Most Te akarsz Hidat verni feléjük? Nincs egyetlenegy szlovák polgári társulás, vagy tömörülés, amely megértést tanúsítana a szlovákiai magyarok jogos elvárásai, követelései, igényei iránt. A többi nemzetiséggel az MKP a Te vezetésed alatt még konzultációkat sem folytatott. Akkor kik a szövetségeseid a Híd másik oldalán?
Az aktivista pártok már az I. Csehszlovák Köztársaság idejében is rendre megbuktak. Mind erkölcsileg, mind politikailag. Biztos tudod, ki pénzelte őket. Még besúgókat is sikerült toborozni körükben.
Gondolod tehát, hogy úgy fogsz élni emlékezetünkben, mint a felvidéki magyarok érdekében megőszült tisztességes politikus prototípusa?
„Fejlődés, felelősségteljes megoldások, nyílt párbeszéd, egyenlő esély, tisztesség.” Frázisok és üres szavak, melyeknek politikai üzenete kétértelmű. Egykor az MKDM elnöke voltál. Akkor sem hallottam Tőled, s azóta sem egyetlen gondolatot, melyet a Bibliából idéztél volna. Most helyetted pótolom. „Irtson ki az Úr minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet! Mert azt mondják: Győzünk nyelvvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne úrrá rajtunk?” (Zsoltárok Könyve 12:4-5)
Még nem késő, Béla, szálljatok magatokba és vonjátok le eddigi pályafutástok egyedül lehetséges következtetéseit, hiszen annak rejtett részét ki más ismerné rajtatok kívül jobban, mint Ti! Vagy úgy gondoljátok, hogy ezt minden gond nélkül a nyilvánosság elé tárhatnátok? Emlékszünk még a Pozsony-Kassa között zajló rejtélyes, időjárást taglaló telefonbeszélgetésre, mely a meteorológiai virágnyelvet használta. Ennek sem lett következménye!
„Nem igaz, hogy a politika nem érdekli az embereket.” – mondtad. Ebben egyetértünk. A Te vezetésed alatt csökkent az MKP népszerűsége, mert az emberek kezdtek elfordulni egy párttól, mely nem őket szolgálja. Ráéreztek a sivár valóságra.
Üdvözöl egyike azoknak, akik hála Neked is, az utcára került és kénytelen volt távozni a politikai életből, mert máskülönben nem tudott volna reggelente a tükörbe nézni. Vigasztaljon az, nem egyedül Te alakítottad így a helyzetet. Voltak cinkosaid is.
Németh László egyszer megírta, mit mondott volna Sztálin udvari bolondja, ha lett volna ilyen. Téged is körülvesz jónéhány. Mit mondanak Neked, majd egyszer megtudjuk.
Én Most csak egy kibővített Balczó András-idézettel köszönök el Tőled/Tőletek: A pénz és a hatalom a földön hever. Csak le kell feküdni érte!
Rajta, Béla és Ti, többiek!

Balassa Zoltán