A Kassai Thália Színház megmentéséért november 27-28-29-én jótékonysági napokat tart a Duna Televízió. A Nemzet Televíziója tematikus összeállításokkal, a színház három nagysikerű színdarabjának bemutatásával és adományvonal létrehozásával igyekszik segítséget nyújtani a felvidéki teátrumnak fennmaradásáért vívott küzdelmében.

Veszélybe került a szlovákiai magyar színjátszás egyik legfontosabb fellegvára. Márai Sándor szülővárosában, Kassán, a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Thália Színház anyagilag ellehetetlenült, így függetlenségének feladására, vagy akár kapuinak bezárására is kényszerülhet. A teátrum fenntartója a gazdasági válság miatt lecsökkentette az intézmény már korábban is igen alacsony költségvetési támogatását, így a színház léte veszélybe került. Fennmaradásuk érdekében mintegy 30 milliós hiányt kell pótolniuk. Ebben nyújt segítséget a Nemzet Televíziója, amely elsőként állt a színház és egyben a magyar nyelv ügye mellé.

A Duna Televízió műsoraiban (Kívánságkosár, Térkép, Híradó) megismerhetik a kassai Thália Színház múltját, s jelenét, valamint képernyőre tűzzük a színház három nagysikerű színdarabját is (Sütő András: Káin és Ábel, J. és K. Čapek: A szerelem végzetes játéka, Ratkó József: Segítsd a királyt!), hogy nézőink minél teljesebb képet kaphassanak a nehéz helyzetben lévő társulat munkájáról. A Thália Színház által erre a célra létrehozott, elkülönített számlaszámra felajánlott összegekről – műsorainkban, valamint, a képernyő alján futó szövegben (crawl-ban) – a három nap alatt folyamatosan tájékoztatjuk nézőinket. A befolyt felajánlások végösszegéről december 4-én és 11-én adunk bővebb tájékoztatást. Azok a felajánlók, aki jelentősebb összeggel (legalább 100 euróval) járulnak hozzá a teátrum megmentéséhez, a Thália Színháztól egy-egy nevükkel fémjelzett réztáblát kapnak köszönetképp, melyet a színházterem székein helyeznek el.

Negyven évvel ezelőtt a szlovákiai magyarság önfeláldozásának és anyagi támogatásának köszönhetően alakulhatott meg az ország második magyar színháza, a Thália. Szlovákiában azóta is csak két magyar ajkú színház létezik. „A Thália Színház nagyon fontos intézménye a szlovákiai magyarságnak” – fogalmazott a Duna Televíziónak adott interjújában Kolár Péter, a Thália Színház igazgatója. A direktor hangsúlyozta, legfontosabb missziójuk a magyar nyelv fenntartása, a magyar identitástudat megőrzése. A kassai Thália Színház fenntartó szerve a világgazdasági válságra hivatkozva 2009-ben olyan mértékben csökkentette az intézmény költségvetési támogatását, amely nem teszi lehetővé egyetlen előadás bemutatását sem a 2009/2010-es színházi évadban. Amennyiben viszont a színház nem játszik, így nem lehet közönsége sem, ami ürügyet szolgáltathat annak megszüntetéséhez. „Ha egy ilyen intézmény megszűnik, az óriási veszteséget jelentene nemcsak a szlovákiai, hanem az egész világ magyarságának is” – hangsúlyozta Kolár Péter. A színház rossz anyagi körülményeit tovább tetőzi a szlovák nyelvtörvény is, melynek betartatására Kassát és környékét is kötelezhetik, ahol a hivatalos szlovák felmérések szerint a magyar lakosok száma nem éri el a 20 százalékot. „A szlovákiai magyarság egyedül, segítség nélkül nem képes fenntartani színházunkat, de talán a Magyarországon és a nagyvilágban élő magyarok tudnának segíteni nekünk. Ezért is fordultunk a Duna Televízióhoz, hogy általa az egész világon elhintsük azt, mennyire fontos is ez az intézmény” – mondta Kolár Péter. Hozzátette: a Thália Színház nagyon sokat tett már a magyar nyelv megőrzéséért, és ezt a misszióját a jövőben sem adja fel.

A Duna Televízió 2009. november 27-28-29-én jótékonysági tematikus napokat tart a színház megmentéséért.

A három nap felvezetéseként, november 26-án, csütörtök este (20:30), Színházi Műhely című műsorunkban beszélgetést láthattak nézőink a Thália Színház egykori alapító tagjaival. November 27-én, pénteken a Kívánságkosárban neves színészek, rendezők mesélnek a Thália Színházhoz fűződő élményeikről. 19:00 órától pedig a Kassai Thália Színház előadásában Sütő András: Káin és Ábel (2009) című darabját sugározzuk. November 28-án, szombaton 20:30-kor J. és K. Čapek: A szerelem végzetes játéka című színjátéka látható, szintén a Thália Színház előadásában. November 29-én, vasárnap 19:15-től a Duna Televízió Thália Színházról szóló dokumentumfilmjét vetítjük. Filmünk a színház történetének, neves színészeinek bemutatása mellett lehetséges megoldásokat keres a súlyos gondokkal küzdő teátrum életben maradására. 21:00 órától három napos tematikus összeállításunk zárásaként a Thália Színház egyik 1996-os darabját, Ratkó József: Segítsd a királyt! című történelmi drámáját láthatják nézőink.
A Thália Színház három darabja, valamint a színházról szóló összes műsorunk a Duna Televízió mellett a Duna II Autonómia csatornán is képernyőre kerül.
A Kassai Thália Színház megszűnésének veszélye csökkenhet, sőt el is hárulhat, ha nézőink akár csekély összeget is felajánlanak. Amennyiben szeretnék, hogy nevük felkerüljön a Duna Televízió képernyőjén az adományozók listájára, november 27-28-29-én, 11:00 és 21:00 óra között hívják az alábbi vezetékes, normál tarifás telefonszámot: 06-1-489-18-88.

Számlaszám:

Thália

IBAN SK 28 5200 0000 0000 11358737

OTP Banka Slovensko a.s.

Stúrova 5. 813 54 BRATISLAVA

Amennyiben szeretné, hogy a színházterem székén szerepeljen a neve, ezt az átutaláson a megjegyzés rovatban feltétlenül jelezze!

Ne engedjük, hogy a Thália Színház anyagi ellehetetlenülése miatt elveszítse függetlenségét, mert fontos, hogy továbbra is neves magyar szerzők műveit láthassák a Felvidéken kisebbségben élő magyarok! Ha nem segítünk, egy magyar színházzal kevesebb lesz a Kárpát-medencében!

További információ: www.dunatv.hu/kassa

A Kassai Thália Színház nagysikerű darabjai a Duna Televízióban

Sütő András: Káin és Ábel (2009) – november 27., péntek, 19.00

A kassai Thália Színház előadásában Sütő András: Káin és Ábel (2009) című darabját sugározzuk. Gali László Jászai –díjas rendező által színre vitt műben Kövesdi Szabó Mária, Pólós Árpád, Tóth Tibor, Ollé Erik és Bandor Éva látható. A Káin és Ábel 1977-ben született a legsötétebb romániai diktatúra idején. Sütő András a bibliai testvérpár sorsából bontja ki a lázadó ember problematikáját. A mindenkori hatalom és az egyén konfliktusa, a zsarnoksághoz való viszonyulás lehetőségei jelennek meg a műben. „Ebben a drámában nem a halandó küzd a halhatatlan Istennel. Ilyen egyenlőtlenségben nem jöhet létre igazi konfliktus. Ebben a drámában az Édenből kivetett, múlandóságra ítélt emberek, férfiak, nők, szülők és gyermekek vergődnek emberi szenvedélyek hullámai között” – írta erről a szerző, Sütő András Kossuth-díjas erdélyi magyar író.

J. és K. Čapek: A szerelem végzetes – november 28., szombat, 20.30

J. és K. Čapek: A szerelem végzetes című darabban fellép: Kassai Csongor, Bocsárszky Attila, Érsek György, Nagy M. András, Fabó Tibor, Tóth Éva, Török István és Balázsy László. A Capek testvérek színdarabja a commedia dell’arte irodalom egyik remekműve, igazi „színház a színházban”. A mű – egy előadás kezdeteit jelenítve meg – egy társulaton belüli szerelemi háromszögről szól. A karaktereikkel szinte egybeolvadt színészek szakmai eszköztáruk legjavát felvonultatva vetekednek a gyönyörű Izabella kezéért. A cselekmény bonyolításával egyre szövevényesebbé váló háttértörténet becsvágyról, árulásról, rajongásról, sikerekről és kudarcokról mesél. Megismerkedhetünk a darabban szereplő társulat valamint a kassai társulat kulisszáival…

Ratkó József: Segítsd a királyt!(1996) – november 29., vasárnap, 21.00
Ratkó József: Segítsd a királyt! című történelmi drámáját Beke Sándor rendezte, a darabban fellép Csendes László, Kövesdi Szabó Mária, Dráfi Mátyás, Ropog József, Petrik Szilárd, Dudás Péter, Tóth Tibor, Pólós Árpád, Bocsárszky Attila, Fabó Tibor, Czajlik József, Bárta Sándor, Bocsárszky Pál és Illés Oszkár. A színdarab Imre herceg halálának pillanatával kezdődik, amikor is a király hatalmának folytonossága kérdőjeleződik meg. A művet a ’80-as évek Magyarországának ábrázolása mellett személyes tragédia ihlette: Ratkó 1981-ben elveszítette Attila nevű fiát „Semmi sem maradt az írói prekoncepcióból: nem a hatalom és az ember viszonyát vizsgálja a mű. Ugyanis a szereplők nem engedelmeskedtek az írói szándéknak. Inkább a megmaradás áráról beszélnek, arról, hogy vajon nem fizettünk-e többet megmaradásunkért, itt maradásunkért, mint amennyit Európa elvárt tőlünk” – írja a József Attila-, Szabó Lőrinc-, Váci Mihály- és Szép Ernő-díjas Ratkó József.

A Kassai Thália Színház története

A második világháború után húsz évig tartott, amíg Kassán, ebben az ősi magyar városban sikerült újjáalakítani a magyar színházat. Felvidéki magyar emberek, szövetkezetek és intézmények adták össze az induláshoz szükséges összegeket. A színházat akkor Vox humananak – Emberi hangnak szerették volna elnevezni, ám ezt a párt-és állami vezetés betiltotta. Az 1969-ben induló új magyar színház ezért a Thália nevet vette fel. „Nem volt könnyű az 1969 – 1989 közötti húsz év” – fogalmazott a Duna Televíziónak Kolár Péter, a színház igazgatója. „Egyrészt eleget kellett tenni az akkor már több mint másfél évszázados kassai magyar színjátszó hagyományoknak, másrészt eleget kellett tenni a rendszer politikai elvárásainak is” – monda a direktor. A társulatot később a komáromi Magyar Területi Színházhoz kapcsolták, ebből a kényszerű kötelékből csak 1990-ben tudtak szabadulni. A színház azóta önállóan működik, évadonként 6 – 8 bemutató előadást tart, s nagyon aktívan hozzájárul nemcsak a kassai magyarság, hanem az egész Felvidék magyar hagyományinak, a nyelvnek és önazonosságtudatának megtartásához. 1996-99 között az akkori mečiari kulturális vezetés megkísérelte az intézmény megszüntetését, azonban a színészek hite és akarata ezt meghiúsította. A Thália 1999 után újra talpra állt és sok-sok jó előadással örvendeztette meg közönségét határokon innen és túl. Művészi szintjéről számos díj tanúskodik.

DunaTV, Gondola