November 11-én Komáromszentpéteren került sor a Szent Erzsébet Rózsája-díj átadására, amelyet Mons. Orosch János nagyszombati segédpüspök alapított. A Díj célja biztosítani a híveket arról, hogy az Egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkát, mert ez nagyon szép keresztény cselekedet. Ennek jeléül külön kitüntetéssel jutalmazza azokat a híveket, akik ezen a téren a Krisztus szeretetének kimagasló fokát érték el.
Templomunk védőszentjének, Szent Márton püspöknek liturgikus ünnepén 2009. november 11-én került sor az új misézőoltár konszekrálására és a liturgikus tér többi berendezésének megáldására. Az ünnepi szentmise keretében történt szertartást Orosch János nagyszombati segédpüspök végezte több lelkiatya és számos hívő jelenlétében. Az ünnepi eseményen részt vettek a helybéli protestáns vallásfelekezetek képviselői is.

A szentmise homíliájában a püspök atya a hit mélyebb megélésére és a templom szeretetére buzdította a híveket. Külön kiemelte az irgalmas szeretet gyakorlásának fontosságát napjainkban is. Példaként említette többek közt Szent Márton püspököt, Árpád-házi Szent Erzsébetet, Apor Vilmos vértanú püspököt, Salkaházi Sárát, a nemrégiben boldoggá avatott Meszlényi Zoltán esztergomi vértanú segédpüspököt, valamint a protestáns vallásfelekezethez tartozó Albert Schweizert, aki nemcsak a tudományok terén, hanem az irgalmas szeretet gyakorlásában is kitűnt.

Az ünnepi szentmise végén került sor az idei Szent Erzsébet Rózsája-díj kiosztására. E nagy megtiszteltetésben a mostani alkalommal négy szentpéteri és egy komáromi keresztény testvérünk részesedett. A közös náluk az, hogy valamennyien tanúságtevő hívő keresztények és az irgalmas szeretet tevékeny gyakorlói napjainkban.

A szentpéteri kitüntetettek: Özv. Simon Andrásné, a sokak által tisztelt Ilonka néni, aki több mint harminc éven keresztül hivatásként végezte a sekrestyés szolgálatot. Továbbá, Pócs sz. Németh Valéria és családja, akik éveken keresztül odaadó szeretettel gondozták a tolókocsis, beteg férjet és édesapát, akit naponta elvittek szentmisére. Hasonló indíttatásból kapta a megtisztelő díjat Özv. Bugáň sz. Mészáros Erzsébet is, aki egyedül, de oly nagy szeretettel gondoskodik a mozgássérült lányáról Marikáról. Megható, hogy a nagy távolság ellenére rendszeresen hozza őt a szentmisére. Továbbá Kelkó sz. Bálint Margit, egy igazi édesanyát pótló nagymama, aki nagy áldozatokkal járó szeretettel gondoskodik a két iskoláskorú unokáról, Rolandról és Arnoldról, akik tragikus körülmények között egyszerre veszítették el édesanyjukat és édesapjukat. Egyébként hűséges ministránsai a helybéli lelkiatyának. A komáromi kitüntetett nem más, mint a sokak által ismert és nagyon tisztelt Annus Éva néni, aki mint hitoktató, kiváló pedagógiai hozzáértéssel, de mindenekelőtt keresztény szeretettel, éveken keresztül tanította hitre és keresztény életre a rábízott hittanosokat. A jó Isten áldja meg őt! A püspök atya neki Komáromban adja át a megtisztelő díjat.
Végezetül a helybéli lelkiatya Lépes Lóránt köszönetet mondott a püspök atyának a főpásztori szolgálatáért és a díjkiosztásért. Ugyancsak hálás köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a liturgikus tér felújításához, valamint a plébánia épületén a még szükséges munkák elvégzéséhez anyagilag vagy munkájukkal hozzájárultak. Név szerint említette Jobbágy József polgármestert, Gerendás Norbertet és az új oltár készítőjét Ján Chovant. Külön kiemelte a Rózsafüzér Társulat jelentős anyagi segítségnyújtását a templom szebbé tételéhez.

Felvidék Ma, Pintér Zoltán