November 14-én harmadik alkalommal járulunk ebben az évben az urnákhoz. Döntse el mindenki magának, hogy a köztársasági elnök, az európai parlamenti képviselő és a hét végén esedékes megyei önkormányzati választások közül melyik a legfontosabb! Én egyértelműen a megyei önkormányzati választásokra voksolok, mert azok közvetlenül rólunk, szűkebb régiónkról, annak a megyének a politikai, gazdasági és egyéb vonatkozású jövőjéről szól, ahol élünk. Valahol a parlamenti és a helyhatósági választások közt van súlyával és fontosságával egyaránt. A baj csak ott van – ha ezt egyáltalán bajnak lehet nevezni –, hogy a megyerendszer, azaz a megyei önkormányzatok 2001-es létrehozása óta eltelt 8 esztendő sajnos kevésnek bizonyult ahhoz, hogy mindenki, akinek fontos régiója helyzete, a benne élő emberek sorsa és jövője érezze, hogy mi is a tétje a megyei önkormányzati választásoknak. Rohanó világunk manapság sajnos, vagy hála Istennek, kinek hogyan, elképzelhetetlen a helyváltoztatás, a mobilitás nélkül. Ez a mozgás, ez a mobilitás általában a járás területére összpontosul, de nem ritka az sem, hogy elhagyva járásunk területét már megyénk más tájain járunk. Az utazáshoz nem árt, ha személygépkocsink a megye által jól karbantartott közúthálózaton száguld, vagy a szintén megyei fennhatóság alá tartozó helyközi autóbusz-közlekedés kulturált formája áll rendelkezésünkre. A másod- és harmadrendű utakkal, valamint az autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések bizony a megyén születnek. Ugyanúgy megyei jogkör a középiskolák hálózata is. Mely szülő, édesanya, édesapa vagy nagyszülő nem szeretné azt, hogy gyermeke, unokája anyanyelvén, elérhető távolságban, jól felszerelt, s ha lehet felújított iskolában, kitűnően felkészített pedagógusok segítségével készüljön választott hivatására. A döntések nagy része ezzel kapcsolatban is a megyén születik. Gyakran mondjuk mi magyarok, hogy legdrágább kincsünk az egészség, s legnagyobb hatalmunk a tudás. A tudás hatalmának megszerzéséhez szolgálhatnak a fent említett középiskolák, s egészségünk ápolásához és megőrzéséhez megyei kórházaink, egészségügyi központjaink, melyek szintén megyei döntés alá tartoznak.

Sokaknak közülünk sajnos nem adatik meg, hogy élete alkonyát gyermekei, szerettei közt élje meg. Ilyenkor a megyei fennhatóság alá tartozó szociális intézetek, idősek otthonai jelenthetnek menedéket a rászorultaknak.

Persze van az életünknek egy vidámabb, szórakoztatóbb része is, melyet a kultúra gazdagíthat, a miénket leginkább a magyar. Két színházunk a Jókai és a Thália, több regionális múzeumunk, galériánk, egyéb más kulturális intézményeink is megyei fenntartásúak. A megye, ha ügyesen pályázunk, támogathatja kulturális rendezvényeinket, talán hihetetlennek hangzik, de még a Csemadokét is. 
A fentiek alapján ugye belátjuk, hogy milyen sok dologról dönt a megye, mennyire befolyásolja mindennapjainkatt. De valójában ki és mi az a megye? Természetesen a megye alatt a választott döntéshozó testületet, a megyei önkormányzatot, a megye elnökét és a végrehajtó megyei hivatalt értjük.

November 14-én azért kell elmennünk választani és válogatás nélkül a Magyar Koalíció Pártja jelöltjeit karikázni, mert egyetlen szlovákiai magyar pártként hűségesen és odaadóan eddig is és ezután is Önöket, magyar ajkú polgárokat szolgált és képviselt. Minden szavazat számít! Lehet, hogy az Ön karikáin múlik, lesz-e megyeelnöke a magyarságnak, vagy eggyel több önkormányzati képviselő igyekszik bölcs döntéseivel Önt szolgálni főleg az élet azon területein, melyet a fentiekben felvázoltam.

Ha az általunk lakott régiókban is szeretnénk jó színvonalú magyar középiskolákat, páciensközpontú, szakszerű egészségügyi ellátást, humánus szociális intézeteket, felújított közúthálózatokat kulturált tömegközlekedéssel, ha szeretnénk, hogy régióinkban szóljon és terjedjen az ősi magyar kultúra, akkor tekintsük nemzetrészünket szolgáló hazafias kötelességünknek, hogy esélyt adva az MKP megyei elnök- és képviselőjelöltjeinek részt veszünk a hét végi választásokon s voksunkat rájuk, az MKP jelöltjeire adjuk. Az MKP jelöltjei nevében ígérem, megszolgáljuk bizalmukat!
Mindnyájunknak el kell menni: Együtt, Szülőföldünkért!

Felvidék Ma