A révkomáromi Selye János Egyetemen szerette volna megrendezni a Szent Korona-nap elnevezésű rendezvényt a Magyarok Szövetsége felvidéki szervezete, de erre nem kerülhetett sor, mivel három nappal a rendezvény előtt a szlovák oktatási miniszter megtiltotta az egyetem rektorának, hogy az oktatási intézmény épületében megrendezzék azt.
Múlt héten a somorjai polgármester tiltotta be ugyancsak a Szent Korona Tanról tartott előadást a kultúrház épületében, így a szervezők kénytelenek voltak más helyszínt találni. A református egyház nyújtott segítő jobbot a hazafiaknak. A komáromi rendezvény kapcsán pedig az izsaiak siettek a rendezvény szervezőinek segítségére. Jól eső érzés fogja el az embert, hogy bár vannak olyan személyek szlovák és magyar oldalon is egyaránt, akik nem nézik jó szemmel a Szent Koronáról tartott előadásokat, mégis többen vannak azok, akiket érdekel és vonz a legfőbb államiság, maga az ország, maga a legszentebb Úr, a Szent Korona! Tabuként kezelhetik, lakatokat rakhatnak az intézmények ajtajaira, megfélemlíthetnek személyeket, de a Szent Korona ragyogó fényét el nem halványíthatják, erejét meg nem törhetik, a fennhatóságához és rá tett esküvel élő és dolgozó magyar embert nem tántoríthatják el attól, hogy magába szívja a történelmi igazságot és még jobban megismerje a Szent Korona Tant, annak minden részletét!
Tiltólistára kerül a szlovákoknál a Felvidék, a Kárpát-medence, autonómia fogalmak után a Szent Korona is? A Szent Korona országai alatt békében élt rác, oláh és tót is, korabeli kifejezésekkel használva, egybetartotta őket valami magasztos, valami olyan erő, amely halandó emberből nem sugározhatott ki! Most a Szent Koronáról is tilos lesz beszélnünk? Vajon mit akar elérni ezzel a lépéssel az oktatási miniszter? Nem politikai párt tartott volna előadást az egyetem falain belül, hanem olyan szakértők, akik a felvidéki magyarsághoz szerettek volna szólni, erősíteni nemzettudatukat és segíteni helytállásukat a nehéz, különböző törvények által korlátozott időben!
Amit tiltanak, azt még jobban szeretné az ember! Nem árt, ha elgondolkodnak ezen a szlovák politikai elit vezetői és a magyar nevű, de sokszor meghunyászkodva inkább a többségi nemzethez pártoló magyar politikusok is. A Szent Koronát és annak jogi következményeit nem lehet betiltani, mert magasabban áll minden földi törvénynél, amelyet ártó szándékkal ellene fogantatnak!
Mondjuk nemet a tiltásra és adjuk át magunkat a Szent Koronának!

Felvidék Ma, Karaffa Attila