Az alábbiakban a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének a 2004. december 5-én tartott népszavazás ötödik évfordulója alkalmából elfogadott Nyilatkozatát olvashatják kedves olvasóink:
Nyilatkozat a 2004. december 5-én tartott népszavazás ötödik évfordulója alkalmából:

Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) a 2004. december 5-én tartott népszavazás ötödik évfordulóján sajnálattal állapítja meg, hogy a magyarországi politikai pártok öt év után sem voltak képesek kialakítani olyan közös nemzeti stratégiát, amely megakadályozza a határon túli nemzetrészek elsorvadását, megvédi intézményeiket az ellenük irányult támadásoktól és hozzájárul a szülőhelyükön való boldogulásukhoz.
A NYEOMSZSZ változatlanul szükségesnek tartja az autonómia kérdésének alapos kidolgozását és az EU fórumai elé terjesztését. A nacionalista túltengéseknek csakis megfelelő belső önrendelkezéssel lehet gátat vetni. Ennek fontos részét képezi az anyanyelvi oktatás és a nyelvhasználat biztosítása minden szinten. Pártpolitikai és ideológiai terheltségtől mentesen újra kell foglalkozni a kettős állampolgárság ügyével, megfontolva, ennek megadása milyen előnyökkel járna az érintett személyekre nézve.
A NYEOMSZSZ megállapítja, hogy a kisebbségi jogok be nem tartása különböző országokban egyáltalán nem tekinthető belügynek, éppen ezért határozottan szorgalmazza a kisebbségi jogok egységes, európai szintű kezelését, azoknak lefektetését a megalkotásra váró európai Alkotmányban. Úgyszintén fontosnak tartja a kisebbségi ügyek kezelésére külön európai biztos kinevezését.

2009. december 5.

Deák Ernő (Bécs), elnök
Dr. Klement Kornél (Majnafrankfurt),
Bihari Szabolcs (Stockholm),
alelnökök